Direktør for Shipping Logistics, Kasper Svenningsen (t.v.) og adm. direktør Vidar Karlsen i DFDS lanserer et unikt ro/ro-tilbud med blant annet mulighet for direkte fisketransport til Kontinentet. Foto: Per Dagfinn Wolden
Direktør for Shipping Logistics, Kasper Svenningsen (t.v.) og adm. direktør Vidar Karlsen i DFDS lanserer et unikt ro/ro-tilbud med blant annet mulighet for direkte fisketransport til Kontinentet. Foto: Per Dagfinn Wolden

DFDS åpner for fisk fra Norge til Kontinentet

DFDS utvider ro/ro-tilbudet med direkte seilinger fra Brevik til Zeebrugge og kontinentet.

Publisert

– Om ikke det er nok, forteller adm. direktør Vidar Karlsen, - så tilbyr vi nå ro/ro til begge sider av Oslofjorden. I tillegg til Brevik vil både Fredrikstad og Halden ha faste ro/ro-anløp.

Tilbudet åpner for mere last og vil erstatte nåværende ro/ro-forbindelse mellom Ghent og Brevik fra medio februar 2019.

– Dette vil utvide ruten fra Brevik med både import- og eksport-anløp. Den reduserte transporttiden sørgående åpner muligheten for eksport av fersk fisk fra Norge til Kontinentet, understreker Karlsen.

Han innrømmer at Oslofjord-tilbudet sydgående har vært en utfordring lenge, og at en har sett på nye muligheter for et utvidet tilbud.

Større ro/ro-skip

Direktør for Shipping Logistics, Kasper Svenningsen, i DFDS forteller at nåværende rute betjenes av sideport/container-skipet Lysbris Seaways, og som i hovedsak transporterer papir for Norske Skog og containere med variert gods.

Den utvidede ruten vil betjenes av det større ro/ro-skipet, Finlandia Seaways.

- Det betyr at vi i tillegg til containere og papir er i stand til sjøtransport av blant annet fisk og prosjekt- og ro/ro-gods mellom hubene, sier Svenningsen.

DFDS vil knytte Brevik i havnerotasjonen Fredrikstad og Halden. Rederiet tilbyr dermed hurtig transportløsning fra kontinentet og UK til både øst- og vesthavnene i Oslofjorden. - Med sen-uke avganger fra den belgiske havnen Zeebrugge og UK-havnen Immingham, og med tidlig-ukeankomster til Norge, tilbyr DFDS markedet en unik løsning for alle typer gods langs transportkorridorene, forteller Karlsen.

Må endre infrastrukturen

Halden Havn må endre infrastrukturen for å matche det nye ro/ro-tilbudet fra DFDS.

Rederiet bytter ut to sidelastskip med to større ro/ro-skip som skal anløpe Halden.

Dermed skjer en historisk begivenhet i Østfold-havnen som aldri før har hatt mulighet til håndtering av ro/ro-skip, og hvor Borg Havn har vært det nærmeste.

- Klart en annen type lasthåndtering betyr store forandringer av infrastruktur, med blant annet utvidelser av havneanlegget på Sauøya logistikksenter, forteller Bjørn Andersen, logistikksjef i Norske Skog Saugbrugs AS.

Sauøya logistikksenter ligger på en øy med broforbindelse til Halden by. Havnen som disponeres av Norske Skog har både containerkraner, lagerhaller og mottakskai.

– Nå har vi i sammen med DFDS bestilt ny ro/ro-rampe fra Ghent, og som vil ankomme Halden medio november for montering, forteller Andersen som understreker at det nye DFDS-tilbudet for rullende last representerer et stort gode for vareeiere, importører og eksportører.

– Det nye rutenettet til DFDS bør så absolutt være av stor interesse, sier Norske Skog Saugbrugs logistikksjef, Bjørn Andersen.