Tor Arne Borge, administrerende direktør i Kystrederiene, frykter for norsk skipsfarts fremtid.
Tor Arne Borge, administrerende direktør i Kystrederiene, frykter for norsk skipsfarts fremtid.

Spår norsk skipsfarts død

– Regjeringen mot en styrt nedleggelse av nærskipsfarten og norske sjøfolk, mener Kystrederiene.

Publisert

Den nye regjeringen la nylig frem sitt forslag til tilleggsproposisjon til statsbudsjett for 2022. Det var for maritim næring spesielt knyttet spenning til nettolønnsordningen og den varslete innføringen av CO₂-avgiften.

Kystrederiene påpeker at i forslaget til statsbudsjett, som ble lagt frem av regjeringen til Erna Solberg, var det foreslått en økning på CO₂-avgiften på 28 prosent, noe som vil medfører store ekstrakostnader for norske rederier. Regjeringens foreslåtte økning av CO₂-avgiften svekker skipsfartsnasjon konkurranseevne både mot internasjonale aktører og mot vei.

Det de ikke visste, var at det som så ut til å kunne bli ille, ble verre.

Ønsker seg et CO₂-fond

– Vi er bevisst på at sjøfarten også må ta sin del av ansvaret mot en mer klimavennlig fremtid. Vi la derfor frem i stortingshøringene et forslag om å etablere et CO₂-fond, hvor rederiene kunne innbetale CO₂-avgiften, for deretter å kunne søke om støtte til klimavennlige tiltak om bord på skipene fra samme fond, påpeker Kystrederiene.

Gir fordeler til veitransport

På sine nettsider påpeker Kystrederiene:

«Dessverre har den nye regjeringen ikke vært lydhør for dette forslaget. Samtidig har den foreslått å kompensere CO₂-avgiften for veitrafikk og veitransport. Denne sektoren blir nå imøtekommet med en lavere el-avgift, lavere trafikkforsikringsavgift og en lavere veibruksavgift.

Samtidig er det ikke foreslått noe kompensasjon for en av Norges viktigste næringer, nemlig skipsfarten. Dette fører til en ytterligere konkurransefordel for veitrafikk, noe som beviselig fører til økte utslipp, støy, støv og veislitasje og større utfordringer med å nå fastsatte klimamål. Mange av våre medlemsrederier er familieeide rederier langs kysten, som sysselsetter i distriktene og som opererer i markeder med lave marginer. Å øke avgiftene for disse vil redusere evnen til flåtefornyelse og bidra til konkurs eller utflagging».

– Konkurransevridende statsbudsjett

– Dette er svært skuffende fra regjeringen, og får alvorlige konsekvenser for mange rederier i en krevende tid, sier Tor Arne Borge, administrerende direktør i Kystrederiene. Våre medlemmer har vært tydelig på at de ønsker å ta sin del av ansvaret i det grønne skiftet, men slik regjeringen legger opp til dette nå, styrer de mot en nedleggelse av den norske nærskipsfarten. Statsbudsjettet er nå konkurransevridende, både mot veitransport, men også mot utenlandske aktører i norske farvann. Denne regjeringen prioriterer ikke å beskytte norske arbeidsplasser, samtidig som de heller ikke prioriterer sjøtransport, som er beviselig den mest miljøvennlige transportformen. Vi vil dermed aldri får den godsoverføringen fra vei til sjø som er politisk vedtatt, sier Tor Arne Borge, adm. dir i Kystrederiene – og fortsetter:

– Kystrederiene er svært negativ til at det settes et makstak på tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. Regjeringen foreslår å innføre tak på tilskuddsordningen for sjøfolk ansatt på NOR registrerte frakte fartøy på 220.000 kroner. Dette er en sterk svekkelse av dagens ordning, som ikke har noe makstak. Ordningen er det viktigste rammevilkåret til sjøtransporten. En gjeninnføring av taket, vil gjøre det svært utfordrende for rederiene å investere i dyktige norske sjøfolk og mer miljøvennlige skip. Og i kombinasjon med den foreslåtte CO₂-avgiften, kan dette bety en sterk nedbygging og slutten av norsk nærskipsfart. Både tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk og sjømannsfradrag, sørger for at den norske maritime næringen kan ansette dyktige sjøfolk med høy kompetanse. Uten disse ordningene vil sjøfolkenes og næringens konkurransekraft svekkes dramatisk, og det er en reell fare for utflagging av den norske flåten som opererer langs kysten i dag. Regjeringen vil med en slik nedbygging, også sterkt redusere den viktige kompetansen som skal sikre at Norge også i fremtiden er en sterk havnasjon.

Powered by Labrador CMS