Erik Røhne ser mørkt på fremtiden til godsjernbanen om det ikke skjer noe straks.

Gir CargoNet to år å leve

Administrerende direktør i CargoNet, Erik Røhne, gir selskapet to år før det må legge ned, dersom det ikke kommer drastiske tiltak som kan redde skinnegående gods i Norge.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi har dårlig tid hvis vi ønsker å opprettholde gods på bane i dette landet. Vi har en eier som hverken har vilje eller evne til å opprettholde et selskap som taper penger år etter år, sier Røhne i et intervju med frifagbevegelse.no.

Han etterlyser politiske tiltak som gjør det mulig å drive lønnsomt med godstrafikk på bane. Hvis ikke ser han for seg to mulige løsninger: Enten legger eieren, NSB, ned virksomheten gjennom en styrt avvikling, eller så må selskapet selges.

CargoNet har i dag omlag 80 prosent av markedet for containergods på bane.

– Dersom vi skulle gå mot en avvikling, vil en betydelig del av markedet bli borte, sier Røhne.

I fjor skulle en arbeidsgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet vurdere ordninger for godsoverføring fra vei til jernbane. Gruppen leverte sin anbefaling i oktober, men hva de anbefalte er ikke kjent.

- Rapporten inngår som del av departementets interne saksforberedelser, og den er dermed ikke offentlig, sier seniorrådgiver hos departementet til MT.

Utfordringen er å møte konkurransen fra veitrafikken. Siden 2008 har totalmarkedet for gods økt, men hele veksten er spist av lastebilene.

Erik Røhne ser tre strakstiltak som kan hjelpe på situasjonen.

  1. Kjøreveiavgiften må kompenseres fullt ut.
  2. En midlertidig miljøstøtteordning må på plass, for å gi rammevilkår som gjør det mulig å drive lønnsomt i bransjen.
  3. Og så må alle aktørene som jobber med gods på bane se på hvilke infrastrukturtiltak som kan løfte konkurranseevnen i bransjen på kort sikt.
Powered by Labrador CMS