Tirsdag møtte vi KGH-kollegene Martin Andersson (t.v.), Lars Karlsson og Thor Edquist midt på den gamle Svinesundbroen. Foto: Per Dagfinn Wolden
Tirsdag møtte vi KGH-kollegene Martin Andersson (t.v.), Lars Karlsson og Thor Edquist midt på den gamle Svinesundbroen. Foto: Per Dagfinn Wolden

KGH setter inn Brexit-støtet

KGH Customs Services (KGH) internasjonale tollekspert, Lars Karlsson, guider både Storbritannias statsminister Boris Johnson og norske transport- og logistikkaktører i Brexit-spørsmål.

Publisert Sist oppdatert

Karlsson og tollgründerne i KGH drifter det digitale tollakademiet, UK Customs Academy, for den britiske regjeringen, hvor både tollpersonell og næringsliv kan utdanne seg i tollspørsmål.

- Det er skrikende mangel på både kapasitet og kunnskap om Brexit. Bare i UK trengs det rundt 50.000 tollbehandlere og tolleksperter til å håndtere de over 350 millioner nye tollhandlinger som kreves i forbindelse med Brexit.

KGH Customs Services (KGH) internasjonale tollekspert, Lars Karlsson, guider både Storbritannias statsminister Boris Johnson og norske transport- og logistikkaktører i Brexit-spørsmål. Foto: Per Dagfinn Wolden
KGH Customs Services (KGH) internasjonale tollekspert, Lars Karlsson, guider både Storbritannias statsminister Boris Johnson og norske transport- og logistikkaktører i Brexit-spørsmål. Foto: Per Dagfinn Wolden

Det forteller KGH Customs Services (KGH) internasjonale tollekspert, Lars Karlsson.

Karlsson kom til KGH for åtte år siden, etter at han forlot stillingen som direktør i svenske Tullverket og som tidligere direktør for Verdenstollorganisasjonen.

I dag er Karlsson, med stor internasjonal kunnskap innen toll- og grensepassering, administrerende direktør og toppsjef for KGH Global Consulting og KGH Border Services. Svensken har jobbet med toll og grenser i 35 år.

Han har også bistått både FN og Verdensbanken med enklere tollhåndtering i land med ekstreme køer, som for eksempel Dubai og Brasil.

Omspennende hjelp til britene

Ifølge Karlsson, den britiske regjeringens rådgiver i tollspørsmål i forbindelse med Brexit, er det stor mangel på kompetanse og kapasitet til å håndtere de store volumene, til og med i EU.

Tollgründerne i KGH har vunnet den internasjonale konkurransen om å skape et digitalt tollakademi (UK Customs Academy) for den britiske regjeringen, hvor både tollpersonell og næringsliv kan utdanne seg i tollspørsmål.

I tillegg har KGH fått oppdraget fra det britiske tollverket å drifte tollakademiet i tre år. Hittil er rundt 10.000 tollkurser avviklet og levert, og det er elever både fra næringsliv og engelsk toll.

KGH leverer også digital opplæring til det nord-irske næringsliv på oppdrag fra regjeringen i Nord-Irland. Selskapet har også levert fire tollprosjekt til britiske myndigheter.

KGH UK har både konsulentavdeling og operativ deklarasjonshåndtering i Storbritannia med levering til både Irland og Storbritannia.

Snart slår klokka tolv

Fra klokka 12 midnatt 1. januar 2021 innføres toll- og grensehåndtering for alle transporter mellom EU og Storbritannia (UK).

Ifølge Lars Karlsson skjer dette uansett om avtaler, som for eksempel en frihandelsavtale, er undertegnet eller ikke. Hvis ingen frihandelsavtale ikke er inngått vil det bli toll, inntil 15% eller mer, på de fleste varer.

– En avtale er fortsatt mulig, men haster det, og det blir vanskeligere å få til for hver dag som går, understreker Karlsson som viser til at det blir køer på alle britiske grenser den 1. januar.

Hvor lenge kø-problemet varer gjenstår å se. Men ifølge den britiske regjeringen vil det i verste fall bli køer med opptil 7000 lastebiler på respektiv side.

– Flere av myndighetenes IT- og teknologisystemer som skal brukes til tollhåndteringen på den britiske siden er ennå ikke klar, eller testet, til tross for at det bare er 69 dager til Brexit. Systemet på EU-siden er imidlertid klart, sier Karlsson som viser til at den britiske regjeringen synes fornøyd med at bare 30% av selskapene er forberedt på Brexit.

Det haster for Norge

– Men hva med Norge og Brexit, Karlsson?

– Om avtalene som kreves mellom Norge og UK ikke er avsluttet i tide, noe den norske regjering har sagt blir utfallet, så gjelder de nye reglene og eventuelle tollavgifter også for norske selskaper. For gods som går via Sverige gjennom EU til UK kreves transittering gjennom Sverige/EU og import ved den britiske grensen, altså en dobbelhåndtering sammenlignet med i dag, sier Karlsson.

Ifølge den globale tolleksperten vil norsk eksport som går landeveien via Sverige og EU risikere å havne i samme køer ved den Engelske kanal som øvrige transporter.

– Mottakeren/partneren i UK og de norske selskapenes partnere i logistikk-kjeden, som transportører og speditører, er kanskje heller ikke forberedt på Brexit. Det skaper problemer også for de norske eksportselskapene, forteller Karlsson som understreker følgende:

- Leveransevilkår og kontrakter er i mange tilfeller skrevet uten hensyn til Brexit, hvilket kan gi store merkostnader for de norske selskapene.

Ettertraktet tollekspert

Karlsson har hele åtte ganger blitt invitert til å være vitne i behandlingen av tollspørsmål i det Britiske Parlament (House of Commons & House of Lords).

På vegne av KGH Customs Services gjorde Karlsson på bestilling fra EU-kommisjonen det eneste akademiske studiet som er gjort om de nye tollgrenser etter Brexit (Smartborders 2.0/2.1). Den nåværende EU-løsningen er basert på denne rapporten.

Lars Karlsson har følgende oppfordring til norske selskaper:

- Gjør en analyse på alle forberedelser og alternativer på de nevne problemene. Hvis en ikke klarer dette selv, kontakt tollekspertene. Det er allerede sent, men alle forberedelser er livsviktige for selskapene. Så start i dag og jobbe fram mot 31. desember. De som forbereder seg best får fordelene på UK-markedet, de øvrige taper, sier Lars Karlsson.

Står godt rustet

Fra 1. september ble Strømstad og Halden-firmaet KGH Customs Services en del av AP Moller-Maersk-familien.

– For oss som jobber med tollspørsmål og internasjonal handel er Brexit trolig det største som kommer til å hende oss, sier Martin Andersson, leder for KGHs Strömstad-kontor. Foto: Per Dagfinn Wolden
– For oss som jobber med tollspørsmål og internasjonal handel er Brexit trolig det største som kommer til å hende oss, sier Martin Andersson, leder for KGHs Strömstad-kontor. Foto: Per Dagfinn Wolden

Etter Maersk-oppkjøpet står KGH meget godt rustet med en gedigen tollkunnskap, ikke minst for å møte etterspørselen etter tolltjenester fra britene frem mot Brexit 31. desember og i årene som kommer.

I Brexit-modus på gamle Svinesundsbrua

– Nyheten om at både England og Northern Ireland Customs Academy skal driftes av KGH, og hvor elever skal læres opp i tollspørsmål via et system som både er designet, implementert og driftet av KGH, bør interessere alle som jobber med toll og transport i Norge. Opplæringen er basert på en tre-årskontrakt med HMRC (Her Majestys Revenue and Customs), forteller Thor Edquist, Key Account Manager i KGH Customs Services.

Han viser til at både NHO og andre til stadighet roper Brexit-alarm gjennom flere utspill i det siste, og hvor det stilles spørsmål om norske bedrifter er godt nok forberedt på Brexit.

Vi møtte både Edquist og hans KGH-kolleger Lars Karlsson og Martin Andersson, midt på den gamle Svinesundbroen.

Thor Edquist er nå sterkt tilbake i KGH etter åtte års fravær som Halden-ordfører. Han er mottakelig for kontakt for spørsmål om toll generelt eller Brexit spesielt, og for eventuelt å lose interesserte videre til noen i KGHs kyndige toll-stab. Foto: Per Dagfinn Wolden
Thor Edquist er nå sterkt tilbake i KGH etter åtte års fravær som Halden-ordfører. Han er mottakelig for kontakt for spørsmål om toll generelt eller Brexit spesielt, og for eventuelt å lose interesserte videre til noen i KGHs kyndige toll-stab. Foto: Per Dagfinn Wolden

Andersson er sjef på Strømstad-kontoret, men har også vært delaktig i utviklingen i UK.

Han leder et selskap i sterk ekspansjon. Strömstad-kontoret etablerer blant annet ny avdeling for å håndtere Brexit-flyten. Og det er i tillegg til at KGH allerede er etablert med egne kontorer i Manchester, Reading, Liverpool og Felixstove.

– For oss som jobber med tollspørsmål og internasjonal handel er Brexit trolig det største som kommer til å hende oss, sier Andersson som i dag leder et kontor med 120 ansatte.

Tar en med den norske virksomheten har KGH 275 eksperter på internasjonal toll-, moms- og handelsspørsmål i Svinesundregionen.

– Det var jo her Europas ledende leverandør av tolltjenester oppstod, for å si det billedlig, midt på Svinesundsbroen, sier Edquist og viser til at KGH er et resultat av en fusjon mellom Halden-firmaet Data- & Grensespedition og Strømstad-firmaet KG Hansson Spedition for over 25 år siden.

- Siden har selskapet hatt en eventyrlig utvikling, forteller Edquist som også de første årene var inne på eiersiden.

Han var vært både salgs- og markedssjef i KGH og VD for Tulldeklaranterna i Gøteborg etter KGHs oppkjøp av firmaet.

Edquist er nå sterkt tilbake i KGH etter åtte års fravær som Halden-ordfører. Han er mottakelig for kontakt vedrørende Brexit, om toll generelt eller vedrørende Brexit, så skal han lose interesserte videre.

KGH Customs Services ble nylig oppkjøpt av AP Møller Maersk som frakter 25 prosent av verdens godsmengde til sjøs. Dette gir KGH tilgang med sine toll-løsninger til en rekke nye land verden over.

Konsernet hadde 700 ansatte og var etablert med tolltjenester i 12 land før oppkjøpet. Nå er KGH operativt i hele 22 land og har nærmere 1000 ansatte.

Forsyningskjeden er nøkkelen

- Godsstrømmene skal fortsette. Forsyningskjeden er nøkkelen til å holde samfunnet i gang ved at lastebiler krysser landegrenser, forteller Karlsson.

- Det er på tide å samarbeide. Vi eksperter må støtte forhandlerne med best mulig løsninger basert på beste internasjonal praksis. Politikere må være visjonære og vise lederskap. Det er på tide å lytte til det internasjonale tollsamfunnet, vi har mange av svarene, sier Karlsson.

Ifølge Karlsson er KGH forpliktet til å hjelpe og støtte både britiske selskaper og den britiske regjeringen fremover med grense- og tollendringene, ikke bare nå på slutten av overgangsperioden men også i fremtiden.

- Ingen selskaper i internasjonal handel har i fremtiden råd til å ikke overholde internasjonale standarder og forskrifter, avslutter KGHs internasjonale tollekspert, Lars Karlsson som er involvert i flere internasjonale akademiske forskningsgrupper og tenketanker om disse temaene.

Powered by Labrador CMS