Administrerende direktør i B.H. Ramberg, Terje Claussen, gleder seg over å ha sikret seg nye muskler i kampen om netthandelskundene.
Administrerende direktør i B.H. Ramberg, Terje Claussen, gleder seg over å ha sikret seg nye muskler i kampen om netthandelskundene.

Ramberg kjøper Snap Pack

Den offensive logistikkleverandøren Ramberg styrker seg ytterligere innen 3PL og netthandel.

Publisert

- Kjøpet av Snap Pack er et viktig ledd i vår strategi for vekst innenfor 3PL-markedet generelt og satsing inn mot netthandelssegmentet spesielt, sier daglig leder Terje Claussen i B.H. Ramberg AS i en pressemelding.

Ramberg og Snap Pack er begge aktører med lang erfaring og høy aktivitet knyttet til lager og logistikktjenester for næringslivet, og begge har opphav i Drammensområdet. Selskapene har samarbeidet gjennom flere år, noe som har ført frem til en felles tanke om at man blir sterkere sammen. Derfor er partene nå enige i at B.H. Ramberg AS, kjøper alle aksjene i Snap Pack AS.

Netthandel

Snap Pack har lang erfaring, høy kompetanse og et betydelig volum knyttet til logistikkløsninger for netthandelsbedrifter, noe Ramberg ønsker å dra nytte av i fremtidens logistikkmarked, opplyser Ramberg pressemeldingen.

Snap Pack, som holder til i egne lokaler på Lierskogen, har siden 2013 spesialisert seg på 3PL-løsninger for netthandelsbedrifter med behov for gode logistikkløsninger. Bedriften har et 20 talls kunder, hovedsakelig innenfor segmentet som retter seg mot B2C-markedet. - Gjennom prosessen har det blitt veldig tydelig at det er stort samsvar mellom bedriftskulturen og grunnverdiene i selskapene, noe som har vært av avgjørende betydning, sier eier og styreleder i Snap Pack, Claus Simonsen.

- Snap Pack har lang erfaring, høy kompetanse og et betydelig volum knyttet til logistikkløsninger for netthandelsbedrifter, noe Ramberg ønsker å dra nytte av i fremtidens logistikkmarked, sier Terje Claussen i Ramberg.

Dato for overtakelsen var 1. januar 2021.

Offensiv satsing

B.H. Ramberg flyttet inn i nye lokaler på Fuglesen på Langhus like før jul.
B.H. Ramberg flyttet inn i nye lokaler på Fuglesen på Langhus like før jul.

Ramberg har i det siste satset offensivt. Like før jul flyttet de inn i DSV tidligere terminal på Fugleåsen i Nordre Follo kommune med et areal på 8000 m² og 65 porter. Til sommeren står et nytt anlegg i Hanekleiva i Sande klart til innflytting. Her vil være både ny stykkgods-terminal for regionen, i tillegg til omfattende lagerarealer.

Det nye anlegget vil inneholde ca 5000 m² terminal og crossdock-areal, cirka 25.000 palleplasser, et Autostore-anlegg med kapasitet på 20.000 kasser mulighet for rask utvidelse til 75.000 kasser.

Gjennom å være blant de første 3PL-leverandørene med en AutoStore, ønsker Ramberg å rigge seg for ta kunder innen netthandel med krav til korte ledetider og høy kvalitet.

Slik skal det nye bygget til Ramberg i Hanekleiva se ut når det står ferdig til sommeren.
Slik skal det nye bygget til Ramberg i Hanekleiva se ut når det står ferdig til sommeren.