Mærsk skiller olje og logistikk

Mærsk skiller olje og logistikk

A.P. Møller-Mærsk omorganiserer, og reduserer antall enheter fra fem til to.

De to er et transport- og logistikkselskap samt et energiselskap.

Konsernledelsen mener det vil være fordeler å hente ved å slå dem sammen til bare to enheter. Samtidig skal Maersk Oil skilles ut i et eget selskap.

– Maersk Oil og oljerelaterte forretningsområder skal, enten enkeltvis eller samlet, skilles ut fra A.P. Møller-Mærsk. Maersk Oil skal fokusere på å optimere og styrke sin sterke posisjon i den danske, britiske og norske delen av Nordsjøen, heter det i en uttalelse.

Den nye strategien innebærer at Mærsks konstituerte toppsjef Søren Skou fortsetter som administrerende direktør. Samtidig må tre andre ledere, Trond Westlie, Jakob Thomasen og Kim Fejfer vil foralte konsernet.

Til toppen