Havila Capella i Brønnøysund. (Foto: Martin Giskegjerde/Oclin)

Skal utrede transportbehovet langs kysten

Kystruten Bergen – Kirkenes – Bergen er en livsnerve gjennom Norge. Men hva er egentlig transportbehovet?

Publisert

Samferdselsdepartementet varslet torsdag en utredning om Kystruten Bergen – Kirkenes – Bergen. Målet er å finne ut hva som er det reelle behovet opp mot neste anbudsrunde.

Logistikk 2024

Hva: Vårens viktigste logistikk-konferanse
Hvor: Vika Kino, Oslo
Når: 29. mai, 09:00 - 16:00 
Hvem: Nina Stokke, Unil – Bjørn Christoffer Ottersen, Nor gips – Rune Berg Stiansen, DSV – Ole Andreas Hagen, NHO LT - Runar Wiksnes, Virke – Sandra Bourbon, Bring Shelfless – Fredrik Bringager, Hive Autonomy – Merete Østby, Yara – Kent Olsson og Claes Jönsson, Consafe Logistics – Thomas Rønning Brødrene Dahl – Stig Løland, Tolletaten – Morten Høgberg, Kuehne+Nagel – Knut Gravråk, NLF – Øyvind Ludt og Glenn Lund, Moderne Transport / Logistikk Inside
Tema: Grønn. Effektiv. Lønnsom
Vi ser på ulike fasetter innen logistikk som gjør bransjen bærekraftig på alle måter; internasjonale forsyningskjeder og – forstyrrelser, AI/KI, Vareeierundersøkelse, mangfold og innovasjon, automasjon, toll/Digitoll, ny teknologi. Blant annet.

For mer informasjon og fullstendig program: www.logistikk2024.no 

Ja, også blir det tidenes hyggeligste båttur på Oslofjorden etter det faglige programmet!

Konferansen arrangeres av Moderne Transport og Logistikk Inside i samarbeid med Logistikkforeningen.

– Det er viktig med god og effektiv transport av gods og passasjerer langs kysten. Kystruten har en lang og stolt historie med over 130 år med transport av passasjerer og gods langs kysten fra Bergen til Kirkenes, og regjeringen ønsker å sikre et best mulig tilbud også i fremtiden. Derfor setter vi denne våren i gang et transport- og miljøfaglig utredningsarbeid av kystrutetjenesten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Staten kjøper nå sjøtransporttjenester mellom Bergen og Kirkenes, med daglige anløp i 34 havner hele året. Hensikten er å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes. Dagens avtaler gjelder for perioden 2021–2030.

Ser på behov og miljø

Regjeringen vil nå utrede hvordan kystrutetjenesten skal være etter 2030, og vil blant annet se på hvilke transportbehov kystrutevirksomheten skal dekke, hvilke miljøkonsekvenser den har, og potensialet for ytterligere skjerping av miljøkravene. Oslo Economics er utnevnt av Samferdselsdepartementet for å gjennomføre utredningen.

– Vi trenger mer kunnskap om det grunnleggende transportbehovet langs kysten, og hvordan dette kan dekkes på en mest mulig miljøvennlig måte. Målet er å få en best mulig transporttjeneste for folk langs kysten, sier Nygård.

Havila Kystruten er en av to aktører på Kystruten Bergen – Kirkenes – Bergen i inneværende avtaleperiode, og er positive til utredningen.

– Først og fremst er det veldig positivt at norske myndigheter allerede nå går i gang med jobben for å forberede neste anbudsutlysning. Vi skal jobbe tett med Oslo Economics med våre innspill og tanker rundt veien videre for Kystruten, sier administrerende direktør Bent Martini i Havila Kystruten.

Fraktet 9000 tonn gods

I 2023 var 51 prosent av passasjerene på Havila Kystrutens skip distansepassasjerer, og selskapet fraktet nesten 9000 tonn gods langs norskekysten.

– På hver rundtur har vi i snitt rundt 500 paller med gods i omløp, og mange passasjerer som reiser kortere distanser. Både gods og antall passasjerer er økende. Kystruten er veldig viktig for verdiskaping langs norskekysten og en sterk bidragsyter for lokalsamfunnene. Kystruten skaper direkte og indirekte arbeidsplasser, og bidrar til at folk kan bo der de ønsker langs kysten, at de kan selge sine varer og tjenester. Samfunnsoppdraget vi er gitt er også helt avgjørende for vår drift, og alene hadde vi nesten 500 fast ansatte i 2023, sier Martini.

- Så raskt som mulig

Martini mener myndighetene så raskt som praktisk mulig må komme ut med kravene i neste anbudsrunde, av hensyn til mulige aktører på Kystruten.

– Denne utredningen er et viktig signal og en start på den prosessen. Forhåpentligvis vil den etterfølges av en snarlig utlysning av nytt anbud. Aktører som har ønske om å vinne anbudet trenger tid på seg for å kunne levere fra neste avtaleperiode, og vi er i en bransje hvor eksempelvis bygging av nye skip er tidkrevende.

Martini forteller videre at Havila Kystruten har som ambisjon om å seile hele Kystruten utslippsfritt, med dagens flåte, fra neste avtaleperiode.

– Vi har skip som i dag kan seile klimanøytralt ved å skifte ut naturgass med biogass, uten behov for en eneste oppgradering. Våre skip er også klargjort for eksempelvis hydrogen, et nullutslippsdrivstoff. Teknologien er der, og det er mulig om man har viljen til å gjennomføre det.

Powered by Labrador CMS