INTERMODAL LØSNING: Jernbaneterminalen i Taulov i Danmark blir sentral i godspiloten som er et samarbeid mellom havner og jernbanetransport.

Tilrettelegger for norske vareeiere

I mai starter DB Cargo opp en godspilot på jernbane fra Hirtshals. Godset som kommer med fergene fra Norge, kan nå raskere koble seg til de europeiske transportkorridorene på kontinentet.

Publisert
SER MULIGHETER: Beate Palmgren er markedssjef i Larvik havn og ser store muligheter i samarbeidet om Grønn Jyllansdkorridor.

Jyllandskorridoren er transportveien som knytter Sør-Norge og Vest-Sverige sammen med Europa via havnene i Larvik, Grenland, Kristiansand og Göteborg over Jylland i Danmark. Ruten er multimodal, det vil si at man bruker kombinasjoner av vei, bane og sjø. Fra Sør-Norge er Jyllandskorridoren den korteste veien til kontinentet, og utgjør dermed en snarvei.

Fakta om prosjektet

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle et mer effektivt og miljøvennlig transporttilbud i Jyllandskorridoren. Prosjektet skal synliggjøre korridorens muligheter og fortrinn, samt gjøre korridoren attraktiv for investeringer og satsinger. Dette skal blant annet gjøres gjennom:

  • Økt kunnskap om korridorens godsstrømmer og klimaavvtrykk, blant annet gjennom en godsstrømsanalyse.
  • Teste forslag til nye og bedre transportløsninger på vei, bane og sjø mellom Norge og Danmark.
  • Utarbeide handlingsplan for å fjerne flaskehalser i infrastrukturen for jernbane vei, sjø og bærekraftige drivstoffer i et grensekryssende perspektiv.
  • Test av løsninger for å redusere utslipp fra sjøfart, jernbane- og veitransport.
  • Utarbeide forslag til avtaler mellom Danmark og Norge – og eventuelt også Sverige får Moderne Transport vite – om oppgradering av transportinfrastruktur samt infrastruktur for bærekraftige drivstoff.
  • Inngå avtaler med aktører om videre samarbeid, eventuelt etablering av en permanent utviklingsplattform for korridoren.

– Larvik havn ligger strategisk plassert i Jyllandkorridoren. Økt trafikk gjennom korridoren vil kunne gi økt aktivitet og nye muligheter for oss, sier havnedirektør Jan Fredriks Jonas og markedssjef Beate Palmgren.

Viktig for næringslivet

– Ruten er viktig for industri og næringsliv i regionene. Korridoren fungerer også som en avlastningsvei for transport på strekningen mellom Göteborg og Oslo, opplyser Linda Carolina Ehnmark, prosjektansvarlig i Vestfold fylkeskommune.

Color Lines to daglige seilinger mellom Larvik og Hirtshals frakter årlig 84.500 fraktenheter. Det betyr at Larvik havn er Norges største fergehavn på gods.

– En jernbanetilknytning på både norsk og dansk side, vil gi både miljømessige fortrinn og muligheter for godstransporten. Larvik havn ønsker å være et rent, godt og relevant alternativ for multimodal transport, og ta vår del av ansvaret knyttet til infrastrukturen. At det nå startes opp godstransport på jernbane fra Hirtshals kombiterminal til det kontinentale Europa, ser vi frem til. Det styrker og aktualiserer også viktigheten av en operativ jernbaneterminal i Larvik havn, påpeker Beate Palmgren.

Midt i et treårig prosjekt

Vestfold fylkeskommune opplyser videre at hovedprosjektet Grønn Jyllandskorridor har fått støtte til et treårig prosjekt fra EUs interregionale program for Øresund-Kattegat og Skagerak. Prosjektperioden er fra 1. januar 2023 til 31. desember 2025.

Fylkeskommunene i Vestfold, Telemark, Agder og de danske regionene Nord-Jylland og Midt-Jylland utgjør styringsgruppen bak prosjektet. I tillegg har prosjektet 26 partnere.

I tillegg vil det være referansegrupper og interessenter vil bli invitert til å ta del i prosjektets aktiviteter.

Et nytt transporttilbud

Som en del av dette skal DB Cargo og samarbeidspartnere lansere en godstogpilot i Hirtshals 2. mai. Denne er kalt Pilot-Project Hirtshals Connection. Godstoget som knytter seg til godsfergene fra Norge i Hirtshals, går videre via og Taulov, Hamburg og Hannover til Duisburg – en ferd som er estimer til å ta cirka 20 timer. Prisen for frakten med DB Cargo inkludert terminalløft vil være konkurransedyktig med veitransport, får vi vite.

Som en ytterlige styrkning av Jyllandskorridoren, skal CargoNet operere Kristiansand-Trondheim-Bodø direkte ved tilstrekkelig etterspørsel, med en ledetid redusert med minimum 10 timer, får Moderne Transport vite.

Powered by Labrador CMS