Med en stykkgods-løsning i tillegg til roro blir det mulig for Geminor å importere et større volum ballet RDF til Norge.

Løftet mottakskapasiteten i Borg havn

Gjenvinningsselskapet Geminor dobler kapasiteten for mottak av ballet RDF til Borg havn.

Publisert

RDF står for Refuse Derived Fuel, eller foredlet avfallsbrensell på norsk, og brukes til forbrenning i gjenvinningsanlegg. 

Fram til i dag har Geminor importert ballet RDF på roro-skip til Borg Havn. Nå har selskapet fått på plass en mer fleksibel logistikkløsning som vil komme energigjenvinnigsanleggene på Østlandet til gode, spesielt i perioder med overkapasitet, opplyser Geminor. 

I midten av mars ankom det første stykkgodsskipet med ballet RDF til Borg Havn, og dermed får Geminor nå levert avfall til energigjenvinning både med stykkgodsskip og roro-skip.

I midten av mars ankom det første stykkgodsskipet med ballet RDF til Borg Havn, og dermed får Geminor nå levert avfall til energigjenvinning både med stykkgodsskip og roro-skip. Til nå er det totalt losset 5300 tonn ballet RDF fra stykkgodsskip til havna. Avfallsvolumene er en del av en avtale med Nederlandske AVR på totalt 50 000 tonn for våren 2024.

Stykkgodstransporten gjør at Geminor potensielt kan importere dobbelt så mye RDF som tidligere, forteller Tone Ingulstad, Geminors ansvarlige for import av RDF til Borg havn. 

– De siste 10 årene har vi mottatt avfall transportert med såkalte sidelasterfartøy eller ro-ro fartøy til vårt lager i Borg Havn. Med vår nye løsning kan vi fortløpende kjøpe frakt på stykkgodsskip i tillegg, og opp mot doble dagens importkapasitet på 100 000 tonn RDF. Det gjør oss enda bedre i stand til å skreddersy leveranser våre, sier Ingulstad.

Geminor har flere partnere og mottaksanlegg på Østlandet som forsynes med internasjonalt avfall til energigjenvinning. 

– Muligheten for import med stykkgodsskip til Borg Havn gjør at vi lettere kan hente avfall fra markeder som krever denne transportløsningen. Samtidig blir det enklere for oss å øke mengdene avfall til energigjenvinning i perioder når dette er nødvendig, spesielt på vinterstid. Importstrømmen igjennom Borg Havn er essensiell fordi det i dag er kapasitetsbegrensninger på lossing av avfall i andre havner på Østlandet. Den gode plassering gjør også at det er enklere for oss å nå sentrale energigjenvinningsanlegg på Østlandet, sierIngulstad.

Powered by Labrador CMS