LADEGREP: Høyspent og god stemning da Ole Johannes Tønnessen og Thomas Erik Sande plugget i laderen til en av Veøy sine Volvo Electric som kjører for Rema Distribusjon.

Uno-X med oppkjøp: Tar tungt ladegrep

VINTERBRO: Uno-X-Mobility sin første dedikerte tungbillader er på plass hos Rema Distribusjon på Vinterbro.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er vårt første ladepunkt for tungbiler som åpnet i november, nå ser vi frem mot å akselerere utbyggingstakten for slike ladepunkter, forklarer Thomas Erik Sande, leder for Commercial i Uno-X-Mobility Norge.

FØRSTE I LANG REKKE: Laderen på Vinterbro er den første av 15 planlagte lokasjoner skreddersydd for tungbiler på kort og mellomlang sikt.

På Rema Distribusjon sin logistikkhub på Vinterbro har de satt opp tre ladere dedikert til tungbiler. To på innsiden av gjerdet for Rema Distribusjon sine transportører og en på utsiden av gjerdet som alle kan benytte seg av så lenge de har firmakort hos Uno-X.

Dedikert til tungbiler

Kjøper Tungbil Lading AS

Uno-X Mobility har kjøpt selskapet Tungbil Lading AS som skal gi Uno-X tilgang til flere strategiske beliggenheter som er egnet for å etablere lading for tungbiler.

- Investeringen vi har gjort setter oss i stand til å raskere kunne utvide vårt nettverk av ladestasjoner, og bekrefter vår ambisjon om å ta en ledende rolle innen underveislading av tungtransport, sier Ole Johannes Tønnessen, daglig leder for Uno-X E-Mobility.

I Miljødirektoratets kunnskapsgrunnlag om klimatiltak som kan kutte utslipp i Norge fremheves elektrifisering av lastebiltransport som et viktig enkelttiltak. Uno-X Mobility er i dag en sentral aktør innen flytende drivstoff til tungtransporten og ønsker å bidra til å akselerere elektrifiseringen. På kort og mellomlang sikt har Uno-X Mobility en ambisjon om at 70 tungbiler skal kunne lade samtidig fordelt på 15 planlagte lokasjoner.

- Vi styrker vår evne til å være en god samarbeidspartner for bileiere og transportselskaper som ønsker å elektrifisere sin bilpark, sier Thomas Erik Sande, leder for Commercial i Uno-X Mobility Norge.

UNO-X MOBILITY: Kartet nedenfor viser de første planlagte lokasjonene for underveislading av tungbil.

Selskapet har et ønske om å bli ledende på lading av tunge kjøretøy. På ladestolpen står Veøy sin Volvo trekkvogn med Rema 1000-semi og lader. På andre siden står allerede en av Knut Enger sine trekkvogner på lading. Stolpen har 400 kW maks ladeeffekt og den som kommer første får prioritet. Den første bilen vil få ca. 230 kW, mens den andre vil lade med ca. 150 kW.

– Vi vil gjøre det enkelt for våre kunder å kjøre elektrisk, kommenterer Sande.

I løpet av sommeren skal deres første «trucklokasjon» stå klar på 7-Eleven-stasjonen utenfor Son.

– I tillegg til underveisladere ønsker vi å bygge ut bedriftsladere for depotlading som også er en viktig del av løsningen, forklarer Sande.

Skal vi lykkes med å elektrifisere transportnæringen, er vi nødt til å gjøre det sammen med kunden, legger Sande til.

70 samtidig

– Første delmålet er 15 tungbillokasjoner for underveislading, forklarer Ole Johannes Tønnessen, daglig leder for Uno-X E-Mobility.

Han leder utbyggingen i Norge og legger til at med 15 dedikerte ladestasjoner vil 70 elektriske lastebiler kunne lade samtidig.

Allerede nå har selskapet 35 stasjoner hvor det er mulig å lade tungbil, men disse er ikke dedikerte tungbilladere. Å lade et vogntog krever mer plass og vesentlig høyere effekt enn personbiler.

Flaskehalsen

Der ligger også utfordringen, å få nok strøm til kraftige ladere. E-verkene er flaskehalsen og har lang behandlingstid, eller som Tønnessen selv sier det:

– Vi har nok et større ønske om å bygge ut raskere enn det e-verkene klarer å levere.

Han beskriver det generelle bildet som at det er for lite strøm der man ønsker ladestasjoner, særlig om det er snakk om truck-lokasjoner. For eksempel om fire tunge kjøretøy skal lade effektivt samtidig, trenger man egentlig to megawatt, det samme som et middels stort boligfelt bruker.

Logistikk 2024

Hva: Vårens viktigste logistikk-konferanse
Hvor: Vika Kino, Oslo
Når: 29. mai, 09:00 - 16:00 
Hvem: Nina Stokke, Unil – Bjørn Christoffer Ottersn, Nor gips – Rune Berg Stiansen, DSV – Ole Andreas Hagen, NHO LT - Runar Wiksnes, Virke – Sandra Bourbon, Bring Shelfless – Fredrik Bringager, Hive Autonomy – Merete Østby, Yara – Kent Olsson og Claes Jönsson, Consafe Logistics – Thomas Rønning Brødrene Dahl – Stig Løland, Tolletaten – Morten Høgberg, Kuehne+Nagel – Knut Gravråk, NLF – Øyvind Ludt og Glenn Lund, Moderne Transport / Logistikk Inside
Tema: Grønn. Effektiv. Lønnsom
Vi ser på ulike fasetter innen logistikk som gjør bransjen bærekraftig på alle måter; internasjonale forsyningskjeder og – forstyrrelser, AI/KI, Vareeierundersøkelse, mangfold og innovasjon, automasjon, toll/Digitoll, ny teknologi. Blant annet.

For mer informasjon og fullstendig program: www.logistikk2024.no 

Ja, også blir det tidenes hyggeligste båttur på Oslofjorden etter det faglige programmet!

Konferansen arrangeres av Moderne Transport og Logistikk Inside i samarbeid med Logistikkforeningen.

Solkraft rett på bilen

Men han er optimist og særlig her ved siden av Rema sitt anlegg som har et digert solcelleanlegg på taket. Overskuddsstrøm kan i teorien gå rett inn på lastebilen. Om det er overskudd etter bygget har forsynt seg altså. Det er også lagt opp til å sette opp ladestolpe nr. to rett ved siden av.

– Det gjør vi så fort det er kundegrunnlag nok, forsikrer han.

Og ladestolpens levetid? Tønnessen regner med at de bytter den første om ca. fem år, da kanskje blir det snakk om en 1000 kW. Ladestolpens levetid kommer blant annet an på hvor mye den blir brukt, og teknologiutvikling.

1000 i 2025

– I løpet av 2025 vil vi kunne lade 1000 personbiler på Uno-X sitt ladenettverk i Norge og Danmark, sier Tønnessen.

BATTERI-FAN: Tungbilsjåfør i Veøy, Claudiu liker å kjøre el-lastebil og skryter av komforten. Han har kjørt diesellastebil siden 2013 og jobbet for Veøy siden 2018.

Ladestasjonene blir å finne på Rema1000-lokasjoner, 7-Eleven langs veien og på Uno-X-stasjoner. Tungbiler kan lade på disse lokasjonene der det er plass nok, men de er ikke skreddersydd for tungbiler. Uno-X lanserer også et eget truckkort for bedrifter som gjør at sjåførene bare kan tæppe på ladestolpen og sette i laderen.

Foretrekker batteri

Tungbilsjåfør Claudiu setter i ladepistolen på Volvoen og forklarer at han som regel lader fra 45 til 60 minutter. Her tar batteriet imot 235 kW og han det holder lenge til kjøringen rundt Oslo, Moss og Drammen.

– Nå har jeg kjørt diesel siden 2013 og har kjørt for Veøy siden 2018, nå foretrekker jeg batteri fremfor diesel, innrømmer sjåføren.

Powered by Labrador CMS