TAR OVER: Kristian Løvaas ønsker å ta med "DNA-et" fra Westport i Risavika til Moss. Han starter selv som daglig leder for operasjonen i Moss havn.

– Westport er fremtidsrettet i sitt DNA

VANT MOSSE-KONTRAKT: – Westport har gjennom flere år utviklet et konsept som vi har stor tro på, i vår havneterminal i Risavika. Nå ser vi virkelig frem til å fortsette utviklingen i Moss sammen med Moss havn og vår regionale samarbeidspartner Prime Cargo.

Publisert

Mannen som forteller dette er Kristian Løvaas, administrerende direktør i Westport AS. Han sier at det er lagt ned et betydelig arbeid etter anbudskonkurransen om å bli havneoperatør i Moss havn, ble lyst ut i november i 2023 – og frem til kontraktstildeling i mars i år.

– Vi har i all hovedsak benyttet interne ressurser i Westport, men har også fått gode bidrag fra vår eier Norsea. I tillegg har vi etablert et lokalt partnerskap med Prime Cargo i Vestby. Vi har hatt god hjelp av deres lokalkunnskap og kompetanse i anbudsprosessen. Kommersiell direktør i Westport, Kurt Ommundsen, har vært prosjektleder for anbudet. Han har loset anbudsteamet trygt gjennom prosessen, forteller Kristian Løvaas til Moderne Transport.

Tar med sitt DNA

– Har dere noen tanker om hvordan det blir å utforme Moss havns terminal helt fra starten av?

– Vi liker å tenke at det ligger i vår forretningsmodell og DNA å være fremtidsrettede. Vi har som visjon å være det foretrukne logistikknutepunktet for godstrafikk til og fra Norge. Dette krever at vi evner å kontinuerlig utvikle de mest miljøvennlige, forutsigbare og smarte logistikkløsningene for våre kunder. Westport har over flere år utviklet vårt SmartPort-konsept for havnedrift. Konseptet er utviklet i samarbeid med våre langsiktige eiere NorSea og Stavangerregionen Havn. Gjennom digitale løsninger og effektive prosesser, har vi utviklet et konsept som fungerer godt, uavhengig av geografisk lokasjon., sier Løvaas og fortsetter: 

– Westport var første havneterminal i Norge som tok i bruk såkalte Smartgates, og var også tidlig ute med digital samhandling med våre kunder gjennom TOS-integrasjon (terminaloperativsystem, red.anm.). Westport var også første havneterminal i Europa med elektrisk reachstacker med hurtigladeteknologi i fjor. Sammen med Moss havn skal vi etablere et utviklingsprosjekt, som har som ambisjon å utvikle et utstillingsvindu for fremtidens havneterminalløsninger i Moss.

En rolig overgang

– Når starter Westport arbeidet i Moss?

– I henhold til Moss havns tidsplan, overtar Westport driften av containerterminalen fra 1. januar 2025. Før dette er det mye som skal på plass, og vi er opptatt av å finne de beste løsningene sammen med dagens operatør og Moss havn. Dette for å sikre en mest mulig sømløs og kontrollert overgang.

– Når begynner dere å se etter fagfolk til stå for en daglig operative driften?

– Prosessen med å rekruttere dyktige og fremtidsrettede fagfolk, som skal håndtere den daglige operative driften i Moss, startet kort tid etter kontraktstildeling. Vi jobber med å få ut en informasjonspakke om hvem vi er, hva vi ser etter og ikke minst hva vi kan tilby fremtidige ansatte i Westport Moss. En pakke som vi forhåpentligvis kan lansere rett etter påske. Vi er opptatt av å bygge et lag som har sterk tro på vårt konsept, og som er motiverte til å bidra aktivt på den spennende reisen vi nå skal ut på. Vi vet at det finnes både dyktige og fremoverlente folk i Moss, og håper at vårt konsept vil være interessant for mange, inkludert operatører som jobber i havnen i dag.

Starter som daglig leder

– Havnesjef Øystein Høsteland Sundby sa at dere skulle ansette fagfolk lokalt, men blir noen med fra Stavanger i en periode?

– Sundby har helt rett i at fagfolkene i hovedsak må ansettes lokalt. Vi er imidlertid opptatt av at Smartport-konseptet vårt fra Risavika, blir en viktig del av DNA-et også i Moss. For å få til dette er vi avhengige av tett interaksjon med fagpersonell herfra. Jeg vil selv ta rollen som daglig leder i Moss og vil være mye i Moss frem til den rette lokale lederen er rekruttert og klar til å føre selskapet videre. I tillegg vil Arve Gøperød fra Prime Cargo være en viktig lokal støttespiller, som prosjektutvikler for fremtidens havneterminalløsninger i Moss.

Maksimal utnyttelse

– Inntil 2031 er store deler av havnearealet preget av Bane NORs arbeid. Er det utfordrende?

– Containerterminalen i Moss havn er allerede regnet som en svært arealeffektiv havn, og det er forventet ytterligere vekst i årene som kommer. Det er klart at areal kan bli en knapp faktor, men det er nettopp derfor at fokus også må ligge på utvikling av nye løsninger for å utnytte tilgjengelig areal maksimalt. Dette ser vi på som en utfordring, som vi sammen med Moss havn, skal finne gode og bærekraftige løsninger på.

Powered by Labrador CMS