Inngikk plastpartnerskap

Emballasjeforeningen har denne måneden inngått et plastpartnerskap med Klima- og miljødepartementet for å redusere engangsemballasje.

Publisert
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og CEO i Emballasjeforeningen, Kari Bunes går til felles kamp mot engangsemballasje i plast.

Emballasjeforeningen har inngått et plastpartnerskap med Klima- og miljødepartementet, ledet av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og direktør Kari Bunes fra Emballasjeforeningen. 

Hensikten med partnerskapet er å kutte ned på bruken av engangsplastprodukter, spesielt engangsbeholdere for hurtigmat og drikke, for å møte miljøutfordringene knyttet til plastforsøpling og -forurensning. Partnerskapet er inspirert av FNs bærekraftsmål og EUs direktiv om plastprodukter, og har som mål å redusere forbruket av disse plastproduktene med 50 prosent innen 2026.

Flere store organisasjoner, inkludert Næringslivets Hovedorganisasjon, Virke og ulike NHO-foreninger, har også sluttet seg til dette initiativet. 

Partnerskapet åpner for at både offentlige og private virksomheter kan delta og forplikte seg til å gjennomføre tiltak som reduserer forbruket av engangsplast, samt å drive holdningsskapende arbeid. De første virksomhetene som har signert avtalen inkluderer Norengros, Reitan Convenience og NorgesGruppen. 

Powered by Labrador CMS