SV vil styrke godstransporten på jernbane ved å gjøre det dyrere for lastebiler å frakte gods.

- Dyrere lastebil løser skinnegods-krisen

– Godstrafikken på jernbane kan styrkes ved å gjøre transporten med lastebil dyrere.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

SVs transportpolitiske talsmann og medlem i Stortingets transportkomité, Arne Nævra, vil gjøre det dyrere å kjøre lastebil.

CargoNet er i krise. Landets største fraktoperatør på jernbane må kutte en fjerdedel av antallet tog i uka og foreta en drastisk reduksjon i togavganger og ansatte hvor 20 prosent mister jobben.

Kjøreveisavgift

SV foreslår å «utrede en kjøreveisavgift for veitransporten», noe som vil gjøre det dyrere for lastebilsjåfører å ferdes langs veiene.

– Vi må minske gapet i konkurransen mellom vei og jernbane, og da kommer vi ikke utenom slike tiltak, sier Nævra til Dagsavisen.

SVs transportpolitiske talsmann vil redde skinnegodset med å gjøre det dyrere for lastebiler å frakte gods.

Partiet tar også til orde for å «etablere en støtteordning som kompenserer de økte baneavgiftene godsselskapene må betale».

– Vi har ingen sjanse til å få mer gods over på jernbane hvis vi ikke sørger for å styrke jernbanens konkurransekraft, sier Nævra.

I den såkalte godspakken i Nasjonal transportplan lover regjeringen 18 millioner kroner «bestående av flere ulike tiltak i infrastrukturen for å styrke godstransport på jernbane.» Disse tiltakene «begynner å gi virkninger fra 2022-2029 og utover», ifølge mandatet til den nevnte arbeidsgruppen, men Nævra ønsker strakstiltak.

Blant annet vil han endre regelen som nå gjør at godstogene må vente når de møter passasjertog på nattetid, og vil gi godstogene forkjørsrett.

Vil minske gapet

– Vi må minske gapet i konkurransen mellom vei og jernbane, og da kommer vi ikke utenom slike tiltak, sier Nævra.

Partiet tar også til orde for å «etablere en støtteordning som kompenserer de økte baneavgiftene godsselskapene må betale».

Noen spør seg om SV har fundert over at det ikke finnes jernbane i nord, og hvordan løser de det med økte avgifter nordpå?

Ifølge aktører i lastebilbransjen viser dette nok en gang hvor lite gangsyn det er i norsk politikk, og hva vi ute på veien må slite med i det daglige.

- Nå er vel kapasiteten til jernbanen stort sett brukt opp allerede, så dette trenger en helt annen tilnærming, blir det hevdet.

Det vises til allerede pressede priser og konkurranse fra utenlandske firmaer, og at AS Norge kommer til å utprise seg selv en dag.

– Jernbane til handlesenter og butikker, blir det sagt spøkefullt.

– Nei her må jernbanenettet bygges ut for raskere tog. Og så må utlendinger avgiftsbelegges. Da vil en god del gå over på jernbane. Det vil også styrke nordisk veitransport, blir det understreket.

Powered by Labrador CMS