NY LOV: Statens vegvesen får muligheter til å ilegge gebyr for visse overtredelser av yrkestransportregelverket.

Fra i dag kan Statens vegvesen ilegge kabotasjebøter

Fra 1. mars kan Statens vegvesen, i tillegg til politiet selvsagt, ilegge gebyr for visse overtredelser av yrkestransportregelverket.

Publisert

- Fra i dag av kan vi ilegge overtredelsesgebyr på stedet, noe som gjør at kontrollarbeidet vårt blir mer effektivt, sier Stine Yttervoll Lepsøy i Statens vegvesen.

Samferdselsdepartementet innfører overtredelsesgebyr for å ikke ha med seg førerattest og løyve under transporten. I de tilfellene der transportforetaket ikke har løyvedokument eller førerattest, kan gebyret komme opp i 60.000 kr.

Det skal ikke lønne seg å bryte reglene

Både regjeringen og Stortinget vil at Statens vegvesen og politiet i større grad skal gi gebyr når yrkestransportregelverket brytes. Dette er for å bidra til at flere følger reglene.

- Selv om det nå åpnes for at vi og politiet kan bruke mer gebyr, erstatter ikke det anmeldelse, etterforskning og eventuell bot for de mest alvorlige bruddene. De mest graverende tilfellene eller gjentagende brudd, skal fortsatt anmeldes, sier Stine Yttervoll Lepsøy.

Nye gebyrsatser for overlast

Gebyrsatsene for overlast på kjøretøy endres fra 1.mars. Dette gjelder for aksel, boggi, trippelboggilast og for totalvekt. Satsene her

Powered by Labrador CMS