Oslo er den eneste norske havnen i samarbeidet.

Ti nordiske havner har forent krefter

En erklæring er signert – og målet er å fokusere på bærekraftig havneforvaltning.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Avtalen har fått navnet «Nordic Ports for a Sustainable Future», Nordiske havner for en bærekraftig fremtid.

De ti havnene har forpliktet seg til å samarbeide, utveksle informasjon og dele tilnærminger på en rekke områder knyttet til miljø og klima. Felleserklæringen er mellom havnene i Oslo, København/Malmö, Helsingborg, Faxaports (Reykjavik), Aarhus, Helsinki, Esbjerg, Gøteborg, Stockholm og Torshavn. Den viser en regional forpliktelse til å samarbeide om miljøutfordringer relatert til FNs bærekraftige utviklingsmål, Sustainable Development Goals (SDG).

Bred avtale

De nordiske havnene tar målene på alvor, og de har forpliktet de seg til å samarbeide rundt:

• Energibruk og alternative energikilder.

• Reduksjon av utslipp i luft og vann, både i land- og vannoperasjoner.

• Biologisk mangfold og forebygging av invasive arter, det vil si arter som er introdusert av mennesker til et område utenfor sitt naturlige opprinnelige utbredelsesområde – og som dermed skader økosystemet.

I tillegg har de deltagende havnene forpliktet seg til å dele kunnskap og innsikt om innovative måter å styrke økosystemet og støtte bærekraftige løsninger. Dette eksempelvis for å koble sammen vitenskap, industri og oppstartsbedrifter.

Ambisiøse miljømål

Havnedirektør i Oslo, Ingvar M. Mathisen forteller til Moderne Transport at avtalen som ble inngått av Oslo Havn 24. oktober, har sitt utspring i det årlige seminaret er kalt «Nordic Port Directors meeting» - et årlig nordisk havnedirektørmøte for disse ti havnene.

- Hvorfor har Oslo Havn valgt å undertegne avtalen?

- Oslo og Oslo Havn har mer ambisiøse planer enn avtalen tilsier, da målet vårt er å kutte klimagassutslippene i Oslo, inkludert Oslo Havn, med hele 95 prosent innen 2030. Vi kjenner ikke til noen som har mer ambisiøse mål enn oss på kloden. Men vi vurderer det som viktig å støtte dette initiativet, slik at andre havner også kan gjøre mer for å kutte sine utslipp, svarer havnedirektøren.

- Erklærer sterkt engasjement

- Bærekraftig utvikling er en betydelig utfordring - men også en utvikling, som har stort potensial og muligheter. Ansvarlig virksomhet krever innovative måter å tenke på og nye måter å jobbe på. For å få fart på løsninger på bærekraftige saker, må vi skape sterke partnerskap. Denne erklæringen signaliserer et sterkt engasjement blant noen av de største havnene i Norden til å handle kollektivt, har Barbara Scheel Agersnap, administrerende direktør i Copenhagen Malmö Port AB, uttalt.

I fellesskap

- Ingen kan løse klimautfordringene alene, samarbeid og konsensus mellom havner og andre aktører kreves for å komme videre. Jo mer vi jobber sammen og utveksler erfaringer, jo bedre og sterkere kan vi bli kollektive, har Edvard Molitor, miljøsjef i Göteborg Hamn AB, uttalt til media..

Powered by Labrador CMS