I Larvik Havn håndteres stor mengder flis, som skal brukes til å gjøre danskene varme.
I Larvik Havn håndteres stor mengder flis, som skal brukes til å gjøre danskene varme.

Norsk flis varmer København

Målet er å levere 100.000 tonn bærekraftig flis fra Norge til København

Publisert

København har som mål å bli klimanøytral innen 2025. Da skal hovedstaden varmes opp av miljøvennlig energiflis. Tømmeret blir til flis i Larvik havn – og skipes også der ut til den danske hovedstaden.

Flisen blir kjøpt inn fra bærekraftige kilder, blant annet i Norge. Viken AT Market har som mål å levere minst 100.000 tonn flis i året til Danmark. Deler av denne flisen produseres og skipes i dag ut fra Larvik havn. Det er et miljøvennlig og viktig prosjekt, som Larvik havn er stolte over å ta del i, forteller Beate Palmgren, markedssjef i Larvik Havn.

Danmark har ambisiøse mål om kun å produsere varme og strøm fra klimanøytrale kilder innen 2025. Fra da av skal hele hovedstaden varmes opp av miljøvennlig energiflis. Flisen blir kjøpt inn fra bærekraftige kilder i Norge, Tyskland, Baltikum. Samtidig bruker det danske Hovestadsområdets Forsyningsselskap, HOFOR, et så stort volum, at de må hente flis på lengre distanser, som fra Sør-Afrika og Brasil. All flis må være sertifisert.

Det nye anlegget Blokk 4 på Amagerværket skal forsyne København med klima- og miljøriktige løsninger for varme og strøm. Anlegget vil forbruke 1,2 millioner tonn flis i året og alt skal leveres med båt.

Stig Hellerud, logistikksjef i Viken AT Market, er ansvarlig for prosjektet.
Stig Hellerud, logistikksjef i Viken AT Market, er ansvarlig for prosjektet.

Stig Hellerud, logistikksjef i Viken AT Market, er ansvarlig for prosjektet. Moderne Transport spør ham om hvilket rederi som står for frakten av flisen til København.

- Det er HOFOR selv som står for frakten, og det brukes mange forskjellige rederier. Båtene laster hovedsaklig 3.000 tonn flis fra våre norske havner. Med 1,2 millioner tonn flis som skal losses hvert år, må HOFOR ha kontroll på skipningene. Flisen lastes som bulk og komprimeres ombord i båten mens lastingen pågår, svarer han.

- Hvor mye skal Viken AT Market levere i 2021 og kommende år?

-Vi skal levere totalt 80.000 tonn flis i 2021. Vi har planlagt en økning opp til 100.000 - 150.000 tonn årlig mot HOFOR, forteller Hellerud.

Københavns omfattende fjernvarmenettverk som har en høy tilkoblingsprosent på hele 98 prosent, gir store muligheter for en drastisk reduksjon av CO2-utslippene tilknyttet varmeproduksjon.

Danmark har investert store beløp i konvertering av gamle kull-, olje- og gasskraftverk til kraftverk som benytter skogsflis og trepellets i oppvarming og kraftproduksjon.

- Første båt gikk fra Larvik i mars 2020. Men vi har eksportert flis fra 2019 fra våre andre havner. Larvik Havn har alltid vært, enten det gjelder tømmer eller flis, svært fleksible og imøtekommende. Larvik Havn jobber på lag med kunden og ser alltid etter løsninger. Vi er svært fornøyd med å skipe ut fra Larvik Havn, roser logistikksjefen i Viken AT Market – og legger til:

- Vi har en langsiktig avtale med HOFOR, med årlige forhandlinger. Det er svært spennende å ta del i det internasjonale energimarkedet.