Karmsund Havn er svært fornøyd med sin første Liebherr-kran og har bestilt en til.
Karmsund Havn er svært fornøyd med sin første Liebherr-kran og har bestilt en til.

Ny storkran til Karmsund

Samtidig med at videre utbygging av Hagesund Cargo Terminals er godkjent, bestiller Karmsund havn en ny stor mobilkran.

Publisert Sist oppdatert

I 2019 fikk Karmsund Havn IKS levert den første mobile havnekranen, en Liebherr LHM 550, på Haugesund Cargo Terminals, Husøy. Avtalen som ble inngått innebar også opsjon på ytterligere fire kraner.

Karmsund Havn har nå benyttet opsjonen, og bestilt kran nummer to til HCT. Kranen er av samme type som kran nummer en, men med ekstra utrustning. Kranen har en løftekapasitet på 154 tonn, og vil gi muligheter for tandemløft med kran nummer en, med en total kapasitet på 308 tonn.

På den nye kranen vil det være mulig å løfte to tyvefots containere samtidig, noe som vil øke effektiviteten betraktelig. Havnekranen vil, i likhet med kran nummer en, drives på elektrisitet i tråd med Karmsund Havns målsetting om en grønn havn.

- Vi har vært svært fornøyd med utviklingen på kran nummer en. Vi har hatt langt høyere aktivitet på kranen enn vi forventet. Å investere i kran nummer to etter kun ett års drift på kran nummer en, sier mye om utviklingen på terminalen, og ikke minst om forventningene til ytterligere vekst. Vi satser tungt mot prosjektmarkedet og vi har Norges beste utstyrspark for tungløft. Investeringen vil også gi oss store muligheter til å ta en posisjon innen håndtering av moduler for havvind, sier havnedirektør Tore Gautesen.

Planer for videre utvidelse av terminalområdet i havna er godkjent, og nå begynner jobben med masseuttak.
Planer for videre utvidelse av terminalområdet i havna er godkjent, og nå begynner jobben med masseuttak.

Tidligere denne måneden vedtok kommunestyret i Karmøy Kommune reguleringsplan for Stutøy. Dette innebærer at Karmsund Havn kan gå i gang med masseuttak på området, og starte opp med videre utvidelser på Haugesund Cargo Terminals, Husøy. 300.000 tonn steinmasser skal tas ut, og vil gi et næringsområde på 140 mål.

Steinmassene som tas ut på Stutøy, skal fylles ut i sjø og brukes til utvidelse av containerterminalen. I forbindelse med utvidelsen, rigger Karmsund Havn terminalen for ytterligere økning i aktiviteten. Det planlegges en dypvannskai på 15 m +, som i første byggetrinn vil bli på vel 200 meter (vil senere utvides til 900 meter).