NTP: Vil bruke 1308 milliarder kroner de neste tolv årene

– Vei og jernbane har ikke blitt vedlikeholdt i takt med behovet. Vi vil snu den utviklingen.

Publisert Sist oppdatert

Fakta om NTP:

Disse prosjektene får midler:

 • 39 milliarder til ny E16 og jernbane mellom Arna og Stanghelle
 • Dobbeltspor på jernbanen mellom Råde og Fredrikstad til 23 milliarder kroner
 • Veipakke på rundt 18 milliarder kroner til Buskerud, inkludert ny E16 mellom Skaret og Hønefoss
 • 10 milliarder til dobbeltspor på jernbanen til Hamar
 • Røros- og Solørbanen skal elektrifiseres for rundt 8 milliarder kroner
 • 6 milliarder til E134 Dagslett-E18 i Lier kommune
 • 2,4 milliarder til E134 Bakka-Mo i Etne kommune
 • Tunnel på E39 mellom Figgjo og Ålgård
 • Forlengelse av den planlagte flyplasstunnelen i Tromsø
 • Utbedring og rassikring av E10 i Lofoten, først strekningen Nappstraumen-Å
 • Utbedring av E6 gjennom Sørfold kommune
 • Fullfinansiering av E6 Olderdalen-Langslett og Nordkjosbotn-Hatteng
 • E39 Nordhordlandstunnelen
 • Ny E18 Retvet-Vinterbro i Ås og Nordre Follo
 • Stad skipstunnel: Ytterligere 3,2 milliarder kroner til prosjektet.

Disse prioriteres ikke:

 • Byggingen av Hordfast – ferjefri forbindelse på E39 mellom Stord og Os i Vestland – utsettes. Regjeringen vil «vurdere prosjektet ved en senere rullering av porteføljen når handlingsrommet tillater det»
 • Ny E18 forbi Sandvika er ute av Nasjonal transportplan og flyttet over i utviklingsporteføljen med prosjektene som ikke er prioritert.
 • Byggingen av Bybanen i Bergen utsettes. Regjeringen vil heller prioritere oppgradering og forlengelse av dagens Fløyfjelltunnel
 • Ringeriksbanen utsettes, til fordel for blant annet fire felts motorvei mellom Skaret og Hønefoss
 • Bergensbanen: Utsettelse av Ringeriksbanen betyr at togene mellom Oslo og Bergen fortsatt må gå via Drammen – i stedet for å spare en time.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård la fredag fem Nasjonal Transportplan for 2025–2036. Totalt skal det brukes 1.308 milliarder kroner de neste tolv årene.

– Vi ligger opp til noe mindre samlet vekst i de årlige bevilgningene enn forrige NTP. Det er i tråd med det vi tidligere har varslet, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) da han la fram planen.

Av de er 1208 milliarder statlige midler, mens 100 milliarder er bompenger. 

– Vi har måttet skyve på noen av de større prosjektene for å sørge for at vi får aktivitet i hele landet. Det er ikke rom for absolutt alt vi ønsker oss. Vi må prioritere de prosjektene som gir mest. Vei og jernbane har ikke blitt vedlikeholdt i takt med behovet. Vi vil snu den utviklingen, sa Nygård da han presenterte planen.

Om bompengeandelen sier Nygård:

– Vi henter mindre fra bompenger enn tidligere regjeringer. Ketil Solvik-Olsen brukte 34 milliarder kroner mer enn meg.

40 prosent til drift, vedlikehold og utbedring

Regjeringen prioriterer 484 milliarder kroner til drift, vedlikehold og utbedring av transportinfrastruktur i hele landet. 40 prosent av rammen i ny NTP går til dette løftet for vedlikehold og utvikling, opplyser Regjeringen.

– Mer og smartere vedlikehold og utbedring betyr mer punktlige tog, økt trafikksikkerhet og større motstandskraft mot ekstremvær, skred og flom. Dette er også viktige bidrag til totalforsvaret og militær mobilitet, sier Nygård.

I 2021 sto tunge kjøretøy for utslipp av 2,9 millioner tonn CO₂. Det tilsvarer en tredel av alle utslippene fra veitrafikken.

Vil bygge tungbillading

I NTP ønsker regjeringen å legge bedre til rette for utbygging av ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy. I desember 2022 la regjeringen fram en ladestrategi, og i juni 2023 fulgte en plan for ladestasjoner for tunge kjøretøyer langs riksveinettet. Denne planen følges nå opp videre i Nasjonal transportplan, opplyser regjeringen.

– Transportsektoren står for en tredel av norske utslipp, og for å nå klimamålene våre må disse utslippene reduseres kraftig. Elektrifisering av tungbilparken er et av regjeringens viktigste tiltak for å kutte klimautslipp. Derfor vil regjeringen i Nasjonal transportplan 2025–2036 legge bedre til rette for lading av tunge kjøretøy, og bruke 3,7 milliarder kroner på utbygging og drift av døgnhvile- og rasteplasser, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Regjeringen vil også vurdere reduserte takster for store nullutslippskjøretøy på ferge, og vil ikke åpne for bompengebetaling for tunge nullutslippskjøretøy ut en periode frem til 2030.

436 milliarder til jernbane

Regjeringen prioriterer nær 436 milliarder kroner til jernbane i planen. Av dette er 205 milliarder kroner til drift, vedlikehold, fornying og mindre investeringer. I gjennomsnitt utgjør dette drøyt 17 milliarder kroner per år i tolvårsperioden. Dette er en økning på62 prosent sammenlignet med nivået for 2024.

Snaut 154 av de 436 milliardene er prioritert til store investeringer. Av dette er rundt 95 milliarder kroner satt av til nye tiltak i planperioden, mens resten skal brukast til å fullføre pågående prosjekter.

E18 Sandvika borte

Ny E18 forbi Sandvika er ute av Nasjonal transportplan. Isteden er det lagt inn i en ny «utviklingsportefølje». Den såkalte utviklingsporteføljen er de samferdselsprosjektene som ikke er prioritert i Nasjonal transportplan. Dette betyr at prosjektene må bearbeides betydelig før de er aktuelle for å kunne gjennomføres.

I regjeringens forslag til Nasjonal transportplan skriver de også at de vil utsette byggingen av Hordfast.

Regjeringen setter av 34,2 milliarder kroner i den nye nasjonale transportplanen til sjøtransport, havner og farleder. I første seksårsperiode (2025–2030) har regjeringen satt av om lag tre milliarder kroner til havneutbedringer som skal øke fremkommeligheten, forbedre effektiviteten og redusere ulykkesrisiko. Tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavnetiltak blir videreført og styrket.

Les mer om NTP:

Powered by Labrador CMS