Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ser på muligheten for å etablere nullutslippssoner av klimahensyn.

Nullutslippssoner kan kreve lovendring

Norske kommuner kan i dag opprette nullutslippssoner av hensyn til lokal luftkvalitet, men ikke for å redusere klimagassutslipp. Nå vurderer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård en endring.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norske kommuner kan i dag opprette nullutslippssoner av hensyn til lokal luftkvalitet, men ikke for å redusere klimagassutslipp. Nå vurderer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård en endring.

Samferdselsdepartementet har mottatt en vurdering fra Statens vegvesen om muligheten til å opprette nullutslippssoner i byer av hensyn til klima.

- I juni 2021 ga samferdselsdepartementet Statens vegvesen i oppdrag å gjøre en vurdering av et pilotprosjekt med nullutslippssoner i noen får byer. Vi har fått vurderingen, og må nå ta stilling til hva vi gjør videre, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Norge har som mål å redusere sine klimagassutslipp med 50-55 prosent innen 2030, og transportsektoren må ta en stor andel av disse kuttene. Derfor ønsker departementet å se på ulike virkemidler for å kutte utslipp.

- Nullutslippssoner og lavutslippssoner er virkemidler som vil kunne bidra til å nå Norges klimamål- og forpliktelser, blant annet fordi det kan bidra til en raskere innfasing av nullutslippskjøretøy, sier Nygård.

Statens vegvesen fikk oppdraget etter at flere norske byer, blant annet Oslo og Bergen, har hatt ønske om å etablere nullutslippssoner for å redusere utslipp av klimagass. Statens vegvesen peker på at det vil kunne kreve en lovendring for å etablere slike soner med begrunnelse i klima.

Norske kommuner kan i dag etablere lav- og nullutslippssoner i sine områder av hensyn til lokal luftkvalitet. En av konklusjonene til Statens vegvesen er at det vil være mulig å justere/myke opp vilkårene slik at slike soner også kan opprettes av hensyn til klimagassutslipp.

- Jeg har nå fått rapporten fra Statens vegvesen, og vi vil vurdere saken nærmere før det blir tatt stilling til videre prosess, sier samferdselsministeren.

Powered by Labrador CMS