Oppryddingsarbeid og reperasjon av ødelagt infrastruktur på Bergensbanen er tidkrevende. I mellomtiden må godstransporten mellom øst og vest kjøres med bil.

Får dispensasjon fra kjøre- og hviletiden etter avsporingen i Arna

Etter den alvorlige togavsporingen ved Arna stasjon sist fredag, som førte til full stans i all togtrafikk mellom Bergen og Vaksdal, har Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sikret en viktig dispensasjon for godstransportørene.

Publisert

Informasjonen, som først ble meldt på NLFs hjemmesider, fremhever den raske handlingen fra forbundets side.

Lokomotivet på et godstog sporet av på Bergensbanen sist fredag, noe som umiddelbart påvirket transportkorridoren mellom øst og vest i landet. I kjølvannet av denne hendelsen søkte NLF om en midlertidig dispensasjon fra Statens vegvesen for kjøre- og hviletidsreglene – en forespørsel som nå har blitt positivt besvart.

Vegdirektoratet har gitt en dispensasjon som gjelder fra og med tirsdag 26. mars til og med fredag 5. april 2024. Dette unntaket er begrenset til godstransport på vei som direkte påvirkes av stengningen av Bergensbanen ved Arna stasjon, og inkluderer følgende tilpasninger:

  • Daglig kjøretid skal ikke overstige 10 timer.
  • Ukentlig kjøretid skal ikke overstige 60 timer.
  • Samlet kjøretid i løpet av to påfølgende uker skal ikke overstige 100 timer.

Videre må førere av kjøretøy med digital fartsskriver av første generasjon manuelt angi start- og sluttsted på en utskrift fra fartsskriveren. Kjøretøy utstyrt med en SMART fartsskriver vil automatisk registrere GPS-posisjonen når føreren angir start- og sluttland.

Viktig Informasjon for transportører

Vegdirektoratet anbefaler at alle som benytter seg av denne midlertidige dispensasjonen, sørger for å ha med en kopi av den relevante forskriften under transport. Dette tiltaket sikter mot å lette presset på veitransporten, som nå må håndtere en økt last på grunn av toglinjens stengning.

Powered by Labrador CMS