100 mill. til jernbane

Den svenske regjeringen vil bruke 100 millioner kroner på å få i gang togtrafikken til Midt-Norge.

Publisert Sist oppdatert

– Her går det unna. Det blir klart for oppstart av planlagte nye transporter i august, sier Senior Logistikkrådgiver Jon Gjemble i TransLog Gjemble.

Svært gledelig

Den tidligere logistikksjefen i Norske Skog Skogn finner det svært gledelig at svenskene prioriterer denne viktige togstrekningen.

Togforbindelsen mellom Midt-Norge og Sverige har vært stengt siden november i fjor. Da ble det oppdaget bevegelser i ei stor jernbanefylling. Fyllinga går under navnet «Stora Helvetet» og ligger mellom Storlien i Sverige og Kopperå i Meråker kommune, rett over riksvei E14.

- Nå står vi mellom valget av ny bru, eller jernbanefylling, sier områdeansvarlig i Trafikverket Jämtland, Mats Olofsson, til SVT.

Planen er å åpne banen igjen til sommeren.

Jernbanestrekningen har stor betydning for Meråkerbanen, en 102 kilometer lang jernbanestrekning fra Trondheim til Storlien i Sverige.

Vid betydning

Jon Gjemble kjemper for Meråkerbanen som han mener har stor betydning for det nordiske, europeiske, og det globale samfunnet. – Den har ringvirkninger langt utover områdene Trondheim, Stjørdal, Meråker, Steinkjer, Åre og Østersund, sier Gjemble.

Togene på strekningen kjøres på diesel. Det er 64 bruer, 59 planoverganger og en tunnel på Meråkerbanen. I 2006 og 2007 ble banen opprustet. Aksellastkapasiteten ble økt og hastigheten for godstogene ble økt til 80 kilometer i timen.

Dødfødt uten elektrisitet

Elektrifisering av Meråkerbanen er nødvendig dersom man ønsker at jernbanen skal spille en større rolle i det nordiske transportsystemet. Det er stor regional enighet i Midt-Norge og Midt-Sverige om at banen bør styrkes. 17.mars ble Jernbaneverkets mulighetsstudie om Meråkerbanen overlevert samferdselsministeren.

Jernbaneverket fikk for vel ett år siden i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utrede hva som skal til for å styrke Meråkerbanens stilling i det midt-nordiske transportsystemet. I mulighetsstudien slås det fast at en videreføring av dagens standard på banen ikke vil kunne øke etterspørselen etter transport på banen verken for gods eller persontrafikk. Meråkerbanen er ikke elektrifisert slik den tilstøtende banen (Mittbanan) på svensk side er.

Gods-viktig

Dette legger klare begrensninger i bruken av banen. Trafikken utgjøres i dag av to daglige persontogpar i hver i retning mellom Trondheim og Østersund, samt godstog lastet med tømmer, flis og papir for skogindustrien.Dersom banen skal utvikles videre er det nødvendig med trinnvise forbedringstiltak for å få til en harmonisering av banestandarden på norsk og svensk side. Elektrifisering av strekningen er det største enkelt-tiltaket.