Tine tviholder på distribusjonen

Det er ikke aktuelt for Tine å overlate distribusjonen til grossistene. På Logistikkforeningens årskonferanse forklarte distribusjonsdirektør Christian A.E. Andersen hvorfor.

Publisert Sist oppdatert

- Dette er en lang og tung problemstilling. Det dreier seg mer om makt i verdikjeden enn rasjonell logistikk, sa Andersen foran ca. 200 logistikere på Kiel-fergen.

Tine har som kjent overlappende verdikjeder med grossistene. Dermed blir kundene også konkurrenter. Samtidig er Tine en tung distributør, både av egne og andre produkter. I mai 2012 ble virksomheten eget selskap.

100 kunder

- Vi har over 100 kunder som leverer varene sine på en av våre 38 meierier, og dermed får tilgang til alle fire dagligvarekjedene, påpekte Andersen.

Eksempler på kunder av Tine Distribusjon er Fjordland, Hansa Borg og nisjeprodusenter som Isklar og Tind.

- Holdbarheten på produktene dikterer mye av vår logistikk. Med bare 12 dagers holdbarhet er det viktig for oss å finne korteste vei fra meieri til butikk. Og 80% av våre kunder ligger mindre enn ti mil fra meieriet. Da er det sjeldent lønnsomt å legge flere lagerpunkter inn i kjeden, sa Andersen.

Han fremhevet også at Tines ruter leverer til alle butikker i et område, og ikke bare til grossistens butikker. Den korte holdbarheten innebærer også at Tine er oftere i hver butikk enn grossistene.

En overgang til grossistdistribusjon slik for eksempel Coca-Cola og Hennig Olsen-Is har valgt, vil for Tine også innebære en økning i prognose- og produksjonsplanleggingsfeil (bullwip-effekt).

10.000 gårder

Tine Distribusjon henter melk fra 10.000 gårder inn til de 38 meieriene. Videre går produktene til 24.000 leveringspunkter.

- Tine produserer 3,5 millioner enheter hver dag. Og vi starter opp 14 leveranser hvert minutt innen normal arbeidstid, sier Andersen.

Det er tilstrekkelig for å kjøre varene i egen regi.