Frøise har programmet klart

Den 56. utgaven av konferansen står for døren i oktober. Konferansegeneral for «Transport og Logistikk 2015», Jo Eirik Frøise, kan lokke med en bredt sammensatt fagmeny.

Publisert Sist oppdatert

 

- Det beste programmet noensinne, sier han og smiler mens han viser MTs utsendte det rykende ferske programmet i Norsk Industris lokaler i Næringslivets Hus. Hørt den før?

- Det kan høres ut som en floksel, men konferansen setter seg år for år. Jeg trenger ikke lenger å forklare hva konferansen er for noe, det er kjent. Og huker man inn noen sterke navn er det lett å fylle på med andre etter hvert, sier Frøise. Han er nå inne i sitt 11. år som konferansegeneral, og har gjennom god forvaltning av «Transport og Logistikk» gjennom en årrekke, nå også fått ansvar for en rekke andre messer i regi av Norsk Industri. Det å «snekre» konferanseprogram fyller de fleste arbeidsdagene for 45-åringen. Med over 90 foredragsholdere føler han seg uansett trygg på at årets meny vil falle i smak for de fleste.

Samferdsel, miljø og lønnsomhet

Ifølge Frøise er det tre temaer som har fått en nøkkelrolle i årets program: Samferdselspolitikk, klimautfordringer og hvordan legge til rette for lønnsomhet.

- «Transport og Logistikk» har blitt den møteplassen våre fremste samferdselspolitikere har funnet er stedet å få faglig påfyll, der de kan treffe 300-400 ulike firmaer på konferansen, sier Frøise fornøyd.

Som vanlig vil den tradisjonelle samferdselsdebatten avslutte konferansen. Her vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møte fraksjonslederne fra de ulike partiene til debatt om det nye statsbudsjettet som legges frem rett før konferansen. Da er det også anledning til å gjøre opp status. Hva har regjeringen oppnådd etter to år med makten i samferdselsdepartementet, hva er gjort vedrørende finansiering av infrastruktur, hvordan har innføringen av svoveldirektivet påvirket transportnæringen, og hva gjøres for å få en pålitelig jernbanetransport?

Opprettelsen av det nye veiselskapet er også et tema som vil belyses på Gardermoen. Uforutsigbar finansiering og små veiprosjekter har vært en utfordring, og der skiftende regjeringer og flertall kan ha nye syn på hvilke prosjekter som skal prioriteres. Ved å opprette et veiselskap, som får ansvaret for å ruste opp og utbedre lengre strekninger, er ambisjonen å få en raskere, mer rasjonell og mer effektiv planlegging av veiene. Hvordan vil dette gjøres i praksis og vil det fungere etter intensjonen? Sentrale aktører får her komme med sine innspill til både politikere og etater.

Klimautfordringer og lønnsomhet

Hva må til for å redusere klimautfordringene i transportsektoren? Hva er det som påvirker den norske transporthverdagen – og hva er det som må til for å minske klimautfordringene for en hardt presset transportnæring? Hva har vi gjort og hva trenger vi for å komme videre? Hva som er det nasjonale potensialet for tungtransporten er et av temaene som blant annet konserndirektør Torbjørn Johannson i ASKO, konsernsjef Dag Mejdell i Posten AS og konsernsjef Christian Rynning Tønnesen i Statkraft ta opp når de møtes til debatt.

Torbjørn Johannson er ikke bare opptatt av miljø, men også av lønnsomhet. Kostnadskutt og lønnsomhet i transportkjeden er noe som er i fokus både hos speditører og hos transportkjøperne. I sesjonen kostnadskutt i verdikjeden og i sesjonen logistikk som konkurransefortrinn kan man treffe bedrifter som ASKO, Marine Harvest, Kongsberg Maritime og Stormberg som forteller om sine erfaringer.