- Veien den viktigste infrastrukturen for et operativt transportnett, sier leder Helge Orten (H) i Stortingets transportkomité. Foto: Per Dagfinn Wolden

Kritiske vei- og brotilstander

Tilstandsrapporter viser elendig standard på det norske bro- og veinettet. Mangelfull oppfølging av inspeksjonsrutiner på broer framstår som systemsvikt.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Før jul ble det påvist at flertallet av 17.000 broer på riks- og fylkesvei ikke kontrolleres slik de skal. Nesten 1100 broer har store eller kritiske skader for bæreevne eller trafikksikkerhet.

Forfallet må stanses

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) påpeker at forfallet på riks- og fylkesveiene er av slike dimensjoner at de årlige bevilgningene til vedlikehold ikke på langt nær er nok til å stanse ytterligere forverring av veinettet.

OFV viser også til at oppfølgingen av EUs tunneldirektiv gjør at en stor del av vedlikeholdsmidlene vris til oppgradering av tunneler, på bekostning av broer, drenering og veiutstyr.

– Godstrafikken er en livsnerve

– Veien den viktigste infrastrukturen. Skal vi ha et operativt transportnett, må vi ha det på vei, til sjøs, på bane og i lufta, sier Helge Orten (H).

Lederen av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité viser til at det daglig ruller tusenvis av vogntog på kryss og tvers i landet, og at godstransporten vil øke kraftig framover.

Det stiller store krav til utbygging og vedlikehold av veiene, ikke minst av det viktige fylkesveinettet. Hovedmengden av godstransporten går på vei, og mye av veksten vil også gå på vei. – Vi må derfor aldri undervurdere veiinfrastrukturen. Veien er den er den viktigste infrastrukturen vi har for å forflytte både folk og gods. Slik vil det være i framtida også, sier Orten.

På dagsorden

Helge Orten er en av innlederne på OFVs frokostmøte 29. januar med tilstanden på broene og resten av veinettet på dagsorden.

- Hvorfor skjer dette, og hva kan gjøres for å sikre best mulig oversikt og oppfølging av vedlikeholdsbehovet? Spør OFV.

På Det Norske Teatret i Oslo blir det både faglig oppdatering og politikernes syn på disse viktige sakene.

Foruten Helge Orten frister direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV med innledere som Børre Stensvold, avdelingsdirektør for bruseksjonen i Vegdirektoratet, Trond Østmoen, ekspert på bruinspeksjon og rehabilitering i Aas-Jakobsen AS og Stein Gunnes, sjeføkonom i Maskinentreprenørenes forbund, MEF.

Det blir også paneldebatt mellom Jon Gunnes (V), Helge Orten (H), Kirsti Leirtrø (Ap), Arne Nævra (SV) og Ivar Odnes (SP) fra Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité.

Powered by Labrador CMS