Adm. dir. i Hav Line, Carl-Erik Arnesen, kommer til å ta saken til retten dersom den nye forskriften blir vedtatt.
Adm. dir. i Hav Line, Carl-Erik Arnesen, kommer til å ta saken til retten dersom den nye forskriften blir vedtatt.

– Når staten taper i retten, lager de bare nye forskrifter

Etter at fiskeriministeren ikke klarte å stanse Norwegian Gannet ved bruk av gjeldende forskrifter, vil han nå endre loven.

Publisert

Sagaen om Hav Lines slakteskip Norwegian Gannet fortsetter. Etter at Bergen tingrett overprøvde Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) «nei» til å sende produksjonsfisk til Danmark, har Mattilsynet på oppdrag fra departementet nå sendt ut et forslag til ny formulering av den såkalte Kvalitetsforskriften.

Les mer om saken:
Hav Line trekker ministerens habilitet i tvil
– Feilaktige påstander om Hav Line
Her er Norwegian Gannet endelig i gang

Det er denne forskriften hele striden står om. Hav Line ønsker å bruke slakteskipet Norwegian Gannet til å frakte fisk rett fra merder til et mottaksanlegg i Hirtshals. Men den nye varianten av Kvalitetsforskriften kan sette en stopper for det.

Forskriften sier i dag følgende:

Norwegian Gannet er stat i drift, men kan bli stanset av det nye forslaget til formulering av Kvalietsforskriften. Her henter skipet opp laks fra en merd i Farsund.
Norwegian Gannet er stat i drift, men kan bli stanset av det nye forslaget til formulering av Kvalietsforskriften. Her henter skipet opp laks fra en merd i Farsund.

«Oppdrettet fisk skal sorteres slik at fisk med sår, misdannelser, grove behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil ikke omsettes til humant konsum.»

I det nye forslaget er ordet «innenlands» tilføyd:

«Oppdrettet fisk skal sorteres innenlands slik at fisk med sår, misdannelser, grove behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil ikke omsettes til humant konsum.»

Dette betyr Hav Line med den nye formuleringen må sortere ut produksjonsfisk, som er fisk på tredje kvalitetsnivå visuelt sett, i Norge, før ferden går til Danmark. Noe som vil ta bort fordelene med frakt rett fra merd til Danmark.

Les om konseptet: Vil sende laksen snarveien

Hvis utsortering av produksjonsfisk, som typisk kan utgjøre to-tre prosent av fisken, må skje innenlands, vil det ifølge administrerende direktør Carl-Erik Arnesen i Hav Line torpedere lønnsomheten i prosjektet der det så langt er investert over 800 millioner kroner.

Tar saken til retten

Arnesen forteller at selskapet kommer til å ta saken til retten om det nye forslaget blir vedtatt, og vil da bestride forskriftens gyldighet.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik kjemper for at Hav Line ikke skal kunne sortere fisk ved sitt anlegg i Danmark.
Fiskeriminister Harald T. Nesvik kjemper for at Hav Line ikke skal kunne sortere fisk ved sitt anlegg i Danmark.

– Hva skjer når Staten taper i rettssystemet? De lager bare nye forskrifter, sier Arnesen til Moderne Transport.

Han forteller at Mattilsynet laget utkast til ny kvalitetsforskrift i mai hvor produksjonsfisken var trukket helt ut, noe som ville gitt Hav Line null problemer med lovverket. Da Harald T. Nesvik ble fiskeriminister la han denne vekk. Nå har han altså gitt Mattilsynet ordre om å lage ny kvalitetsforskrift, som Arnesen mener kun har til hensikt å ramme Hav Line.

– Forslaget til endring av forskriftens § 17 innebærer en direkte diskriminering av tjenesteytere som har sin virksomhet helt eller delvis i andre EØS-land. Sortering av fisk med feil og mangler er en tjeneste som må ses uavhengig av salg av fisken. At fisk er underlagt en særbehandling i EØS-avtalen gir ikke Norge adgang til å innføre regler som diskriminerer mellom tjenesteytere på basis av nasjonalitet. Det er også feil at forslaget til endring av forskriftens § 17 kun innebærer en presisering. Mattilsynet har tolket § 17 slik at det ikke kan oppstilles et krav om innenlands feilsortering og retting. Departementet har gitt uttrykk for en annen tolkning, men denne tolkningen er påklaget til regjeringen og saken vil bli forfulgt i domstolene om ikke den tolkning som har støtte i rettskildene legge stil grunn, sier Arnesen.

Hav Line har investert over 800 millioner kroner i slakteskipet Norwegian Gannet og et hypermoderne mottaksanlegg i Hirtshals.
Hav Line har investert over 800 millioner kroner i slakteskipet Norwegian Gannet og et hypermoderne mottaksanlegg i Hirtshals.

– Oppsiktsvekkende

– Det er oppsiktsvekkende at departementet på denne måten forsøker å sabotere de rettigheter Hav Line har til å få sin sak avgjort gjennom en ordinær klageprosess og eventuelt for domstolene. Dersom forslaget mot formodning skulle bli vedtatt vil Hav Line bringe spørsmålet om forskriftens gyldighet inn for domstolene, legger han til.

Forslaget til ny kvalitetsforskrift er sendt ut på høring med høringsfrist 15. mars.

«Grunnen til at departementet finner grunn til å presisere ordlyden, er at det i forbindelse med en konkret sak er oppstått spørsmål om hvordan ordlyden er å forstå», skriver Mattilsynet uten å nevne at den konkrete saken er Hav Line og deres nye slakteskip «Norwegian Gannet».

Mattilsynet legger til at «departementet har vurdert bestemmelsen opp mot Norges internasjonale forpliktelser etter EØS-avtalen og WTO-avtalen. Bestemmelsen er ikke funnet å være i strid med noen av disse avtalene.»

Poenget med Kvalitetsforskriften er å bevare norsk fisks omdømme i det internasjonale markedet, gjennom at fisk med synlige skader ikke eksporteres. Hav Line har sagt at de kan sortere ut produksjonsfisken i Hirtshals og tilbakeføre den til Norge, og at det ikke vil kunne anses som eksport å gjøre denne sorteringen i Hirtshals, siden Hav Lines anlegg der er et tollager.

Svar fra departementet

Moderne Transport  har flere ganger forsøkt å få kommentarer fra fiskeriminister Harald T. Nesvik i forbindelse med saken. Vi sendte spørsmålene nedenfor til informasjonsavdelingen i departementet uten å få svar i januar, til tross for at vi purret flere ganger. Da vi sendte spørsmålene på nytt i dag 5. februar kom det endelig en kommentar fra fiskeriminister Nesvik - uten at han svarte på noen av spørsmålene vi stilte. 

Våre spørsmål:

Hvorfor er det så viktig for departementet å stanse eksporten av prodfisk, og dermed ødelegge grunnlaget for Hav Lines drift?

Hovedargumentet går så vidt jeg skjønner på å ivareta omdømmet til norsk laks. Hav Line fremholder at deres metode gjør at norsk fisk kommer raskere til internasjonale markeder, med lengre holdbarhet og høyere kvalitet. Vil ikke dette styrke omdømmet til norsk laks, snarere enn å svekke det?

Hva tenker departementet om at 100 norske arbeidsplasser og en norsk milliardinvestering settes i fare gjennom å nekte Hav Line den nødvendige dispensasjonen?

Statsråd Nesviks svar:

«Nærings- og fiskeridepartementet fattet den 3. desember vedtak om at Hav Line Gruppen, med slaktebåten "Norwegian Gannet", er bundet av kravet om innlands sortering og feilretting av fisk, i henhold til fiskekvalitetsforskriftens paragraf 17.

Departementet omgjør med det Mattilsynets vedtak av 5. november på grunn av at Mattilsynets lovtolkning var ugyldig. Vi understreker med dette at fisk som har skader skal sorteres og feilrettes innenlands før den omsettes, såkalt produksjonsfisk.

Departementet har også vurdert Hav Lines søknad om dispensasjon fra forskriften. Vi har her konkludert med at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon fra fiskekvalitetsforskriftens krav til sortering og feilretting.

Departementet har mottatt klage fra Hav Line på departementets omgjøringsvedtak, og klage på avslag om dispensasjon. Hvis departementet finner at klagen ikke tas til følge, vil den legges fram til Kongen i statsråd. 

Vi er overrasket over at Bergen tingrett valgte å ikke la staten legge fram sin side av saken for den midlertidige forføyningen. Vi vurderer nå neste skritt i saken - blant annet er det aktuelt å kreve muntlig forhandling i saken.

Jeg registrerer at flere medier skriver at jeg som statsråd er imot båten og stanser den. Det stemmer ikke. Det  departementet har påpekt er at båten må følge fiskekvalitetsforskriftens bestemmelser og sørge for at produksjonsfisk sorteres og feilrettes innenlands før den leveres til Danmark.»