Ved Rødskjær ønsker Harstad Havn å bygge 1000 mål med næringsarealer.
Ved Rødskjær ønsker Harstad Havn å bygge 1000 mål med næringsarealer.

Satser i Harstad

Den danske byggevarekonsernet BMC har inngått en leieavtale med Harstad Havn på Rødskjær, for å føre opp et terminalbygg på 2.700 kvadratmeter. Prislappen er om lag 25 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert
Gunnar Fantoft startet BMC, Building Material Corporation i 1987.
Gunnar Fantoft startet BMC, Building Material Corporation i 1987.

Gunnar Fantoft startet BMC, Building Material Corporation, i kjelleren i huset sitt i Aalborg i 1987. Han er født og oppvokst i Bergen, men har etter å ha tatt universitetsstudier i Danmark, blitt værende der.

Nær 35 år senere er BMC blitt en betydelig aktør innen mur- og byggevarer både i Danmark og Norge. Og – også innen shipping.

Ble konsern

Historien om BMC startet med import og eksport av byggematerialer til og fra Danmark. I starten var belegningsstein kjerneproduktet. Etter hvert er produktspekteret utvidet til å omfatte det meste innenfor mur-relaterte byggevarer. Det være seg lettklinkerblokker, elementdekke, mørtel, tegl, piper, gips, isolasjon, grunnmurplater, støttemur og fasadeplater.

I 1989 ble datterselskapet BMC AS etablert i Tønsberg. I løpet at de neste årene, ble det etablert en lang rekke selskaper. BMC fikk konsernstatus i 1998. Dansk registrerte GF-Inveco A/S, er i dag innenfor byggematerialer, logistikk/distribusjon, LED-belysning og eiendom, forklarer Gunnar Fantoft oss.

Konkurransefortrinn

Selv om BMCs primære forretningsområde er produksjon, import og salg av byggevarer til det skandinaviske markedet, har de også etablert seg i shipping- og logistikkbransjen. BMC selv sier at dette gir selskapet et konkurransefortrinn. Satsingen har ført til at BMC har blitt en betydelig leverandør av byggevarer til skandinaviske forhandlere.

Gunnar Fantoft er gjennom å være eneeier av BMC AS, også blant annet styreleder og hovedaksjonær i Scan-Shipping Bergen AS. BMC AS har 85 prosent av aksjene, mens skipsmegler og partner Marius Holmen sitter med en eierandel på 15 prosent.

Rederiet Scan-fjord AS ble stiftet i 2010, og eies med nær 55 prosent av BMC AS og 26,5 prosent av Scan-Shipping Bergen AS.

Et knutepunkt

I Harstad har BMC i om lag seks år vært etablert på Rødskjær gjennom en leieavtale med Harstad Havn. Lokalitetene var for små – og BMC besluttet å bygge seg en terminal. I april ble det skrevet en leieavtale med havnen.

Rødskjær ligger kloss inntil stamleden gjennom Tjeldsundet på den ene siden og Europavei 10 på den andre. Området anses som å kunne bli et svært godt posisjonert knutepunkt som bør utvikles.

– Harstad Havn og Harstad kommune trenger mer og større sjønære næringsområder. Dette ser vi mulighet til å realisere på Rødskjær, helt sør i Harstad kommune. Området har vært havn og industriområde siden 1960-tallet, og har gode muligheter for utvidelse. Rødskjær ligger gunstig til med tanke på både båt- og billogistikk, der det ligger midt mellom E10 og stamleden, den nasjonale hovedvei til sjøs. Rødskjær vil være ett godt alternativ som logistikkpunkt for Hålogalandsregionen samt Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Troms Innland, skriver Harstad kommune på egne nettsider.

– Rødskjær blir et sentralt knutepunkt for all utviklingen som skjer i regionen, slår Gunnar Fantoft fast.

Ålegress til besvær

Det 1.000 mål store planlagte området, har 200 mål eksisterende areal eid av Harstad Havn og Harstad kommune. Dette er ferdig regulert til nærings- og industriformål, inklusive havn/kai. Dagens kailenge er 46 meter.

En potensiell utfylling skal skape ytterligere 800 mål nærings- og industriareal. Nødvendige tillatelser for utfylling i sjø, er imidlertid ikke på plass. Fiskeridirektoratet har innsigelse til utfylling over ålegress ved Rødskjær Næringsområde – og de akter ikke å trekke innsigelsen. Ålegresset er en viktig gyteplass for torsken, og fagfolk hevder det er nødvendig å verne fiskeyngel og for oppveksten til fisken.

Alle innsigelser er ryddet unna, med unntak av departementet sin.

Kommunen hevder at om næringsområdet skal få den størrelse som må til, for å dekke behovet for nye næringsaktører, må det fylles ut i havet der ålegresset ligger.

Logistikkperle?

Utviklingen av området vil skje i nært samarbeid med de mest berørte næringsaktørene på Rødskjær, opplyser Harstad Havn på sine nettsider.

Både havnen og Harstad kommune hevder at Rødskjær er et meget godt alternativ for etablering av nye næringsarealer. Spesielt for de aktører som er avhengig av sjøtransport, eller har behov for å være sjønært av andre årsaker. Området har potensial for betydelig arealutvidelse på en effektiv og billig måte, blant annet fordi det er lav vannstand over store områder, opplyser havna videre.

Overraskelsen

Etter planen skulle den nye terminalen stå ferdig på sensommeren. Men – en del av grunnen viste seg å bestå av skjellsand, og slikt egner seg ikke spesielt godt til å bygge en moderne terminal på.

Lokalavisen Harstad Tidende har estimert ekstrakostnaden for havnen til å bli på nærmere syv millioner kroner. Det sier Gunnar Fantoft er helt feil. Han forklarer overfor Moderne Transport:

– Kun deler av området besto av skjellsand. Dette forsinket arbeidet cirka to til tre uker, fordi vi skulle avklare hvor sanden skulle plasseres. Vi diskuterte også en dreneringsløsning for havnens to øvrige bygg. Samtidig med utskiftning av nødvendig skjellsand, fikk vi avtalt med Harstad Havn dreneringsløsninger på begge de nærliggende bygg, da dette uansett skulle gjøres. Med andre ord ligger det her en del kroner i «besparelse». Skal det settes et beløp på utskiftningen, så snakker vi om pluss minus del halve av hva pressen har opplyst.

Cirka 6.500 tonn skjellsand ble nylig byttet med pukk og stein, for å skape stabilitet. Disse massene kommer sjøveien.

– Hvem skal betale ekstrakostnaden? spør Moderne Transport.

– Deler av grunnen var dårlig og måtte skiftes ut. Nå løses det. Avtalen er på plass, og grunnarbeidene blir ferdig denne måneden, svarer Fantoft, som bedyrer at de har hatt et veldig godt samarbeid med Harstad Havn.

Skaper transport på sjø

Det er Scan Logistics Partner Harstad AS, nok et datterselskap under BMC-konsernets paraply, som skal drifte terminalen på Rødskjær, når den står ferdig om ikke så altfor lenge. Gunnar Fantoft forteller til Moderne Transport at Scan-Shipping Bergen i mange år har operert ruten Emshafen i Holland via Aalborg i Danmark til Alta. Dette er en tre ukers rundtur, hvor skipet «Scan Fjord» har været benyttet.

– Videre opererer Scan Shipping Karmsund, et annet sideportskip på samme rute, dog nordligst anløp er Bodø-regionen. Videre er Scan Fjell i rutefart mellom kontinentet og Norge med industrilaster. Scan Shipping er medeier i rederiet NordWest i Haugesund, som sammen opererer Baltic Services, som har tre sideportskip. Disse seiler ukentlig mellom Polen og Nord-Norge. Denne ruten gikk tidligere kun til Trondheim, men med anskaffelsen av ytterligere et skip, er den forlenget til Tromsø. Dette er et fryse/kjøl-skip. Også ett av våre andre skip opererer med frys/kjøl, opplyser en entusiastisk Gunnar Fantoft.

Scan Shipping opererer også andre linjer i samarbeid med andre redere, og har en lang rekke kunder som har transportbehov langs kysten og mellom Norge og kontinentet. Det samme gjelder SLP-terminalen på Rødskjær, som håndterer en lang rekke produkter – fra byggevarer til sukker og andre forbruksvarer.

Powered by Labrador CMS