FINNER LØSNINGER: Peter Tiller (til venstre og Ronny Paulgaard-Pettersen i Tellus Logistics, mener selskapet ligger i forkant i overgangen til grønn transport.

Har knekt koden til det grønne skiftet

Tellus Logistics løp frivillig inn i det grønn skiftet for ti år siden. – Jobben vi gjorde da, har gitt oss overskudd til å tenke på hvordan vi skal være om ti år.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De to som sier dette, er daglig leder Ronny Paulgaard-Pettersen og forretningsutvikler Peter Tiller hos speditørselskapet Tellus Logistics i Stavanger.

– Ved å aktivt sende gods multimodalt, og minimere vår eksponering til lastebiltransport, bidrar vi positivt til et renere klima, færre ulykker på norske veier. Samtidig fjerner vi oss fra et system, der utenlandske sjåfører får betalt under minstelønn av norske transportformidlere, for oppdrag til, fra og i Norge, sier de to om det etiske og miljøvennlige valget Tellus Logistics tok ved oppstart.

En stor del av veksten til Tellus Logistics kommer gjennom flittig bruk av multimodale og intermodale transportløsninger. Speditørselskapet sier selv, at de bruker disse løsningene aktivt til å påvirke andre aktører i transportbransjen – til å tenke i en mer etisk riktig og på en miljørettet måte.

Bruker det beste fra flere

For å finne en effektiv løsning for transport av varer i Europa, valgte Tellus Logistics å kombinere flere aktører innen bil, båt og tog. Speditørselskapet har et bredt spekter av samarbeidspartnere internasjonalt, og kan lage spesialiserte løsninger for den enkelte kunde, som er fullt og helt tilpasset behov, pris, volum og destinasjoner.

EFFEKTIV VANNVEI: Ofte vet ikke kunden at godset er kommet sjøveien, forteller gutta i Tellus Logistics.

– Gjennom dette samarbeidet fikk vi en rask opphenting av varer i Europa av lokale aktører. Vi fikk terminal på havn i Nederland, og etter at varene ankom Stavanger sjøveien, ble de distribuert av en lokal aktør, opplyser Ronny Paulgaard-Pettersen.

– Har dere faste avtaler med disse aktørene?

– Vi har skriftlige avtaler med noen, men ikke alle. Det avhenger litt av hva slags forhold og hvor lenge vi har hatt forholdet til en underleverandør, sier de to fra Tellus Logistics.

Grønn løsning

Det som startet som en modell for transport på Vestlandet og deretter nordover, har Tellus Logistics med årene videreutviklet til å dekke hele Norge.

– Vi henter gods fra hele Europa og sender det gjennom terminalen i Nederland, skiper det til Norge og distribuerer det i flere og flere havner. Stavanger er vår største havn, mens Oslo ligger på andreplass, forteller Peter Tiller – og legger til:

– Dette har satt oss i en ganske privilegert posisjon, der vi nå kan si at den grønne løsningen er her – i stedet for å spørre om hva som må til for å få den på plass.

Bruker sjø, men vet det ei

Under seminaret «Sjøbasert logistikk – hvordan styrke fortrinnene og gripe mulighetene?» i regi av Shortsea Promotion og Kystrederiene i Bergen 15. og 16. mars, fortalte Tellus Logistics, at svært mange vareeiere ikke vet at de bruker Tellus Logistics' tjenester. Ei heller hvordan containeren med varer har tatt veien til eller fra Norge. Kanskje tror de at den fremdeles blir fraktet på en semitrailer fra Europa, selv om containeren er om bord i et skip mesteparten av reisen.

– Noen av disse bedriftene har en sterk formening, om at sjøfrakt ikke passer inn i deres vareflyt. Vi har like fullt jevnlig levering til disse bedriftene, smiler Peter Tiller. Han legger til:

– Ofte er det den som har en fraktavtale med disse bedriftene, som kommer i kontakt med oss. De ser et økonomisk insentiv ved å bruke oss. Forskjellen i leveringstid mellom oss og ordinær lastebilfrakt blir mer og mer visket ut.

Ingenting slår containeren

– Samarbeidet med rederier, togoperatører og lastebilaktører gir oss en høy grad av fleksibilitet i alle ledd av prosessen. Det skaper løsninger som motbeviser de mest brukte motargumentene mot sjøfrakt – fremføringstid, pålitelighet og hva som kan gå inn i en container eller ikke.

BEGYNTE PÅ VESTLANDET: Med base i Stavanger, er mye av godset Tellus Logistics formidler innom havna i Risavika.

– Siden vi bare benytter oss av det som er tilgjengelig av transportformer, og ikke eier noe selv, vil denne løsningen tilpasse seg ny miljøvennlig teknologi etter hvert som den ble tilgjengelig. Så er det også slik at ikke alle transportformer på sjø er like. Når det kommer til vårt segment med stykkgods og full-loads, er det container som kommer til å fortsette å være den dominante transportformen, påpeker Peter Tiller.

– Når automasjon tar over skip, tog og lastebiler kommer alt til å handle om standardiserte cargo units. Det grønne skiftet vil kreve en maksimering av antall enheter pr. seiling, og at man ikke frakter dødvekt og luft. I tillegg kreves det en proporsjonalitet i skip i forhold til kraften, som trengs for å drive skipet. Alle disse tingene er det bare container som kan tilby, slår Ronny Paulgaard-Pettersen fast.

Like bra som semitraileren

– Vi har også skapt en tjeneste som tilbyr fleksibiliteten til lastebil og kapasiteten til båt – og priset en plass midt imellom. Tjenesten trenger ingen stor forklaring eller forventningsavklaring. Vi byr på lik linje, og på alle de samme kundene, som lastebilaktører. Det er her vi blir målt både av kunder i Europa og i Norge – på pris, sammenlignbarhet med lastebil og fremføringstid, forklarer Paulgaard-Pettersen.

Tellus Logistics opplever ofte at vareeiere undrer på hvorfor de skal gå bort fra sin nåværende transportløsning.

– Bruk hverandres styrker

– I noen forskjellige variasjoner er dette det hva det egentlig koker ned til hos vareeier: «Har vi som transportører klart å lage gode nok tjenester? Kommer disse tjenestene til å overlevere i det grønne skiftet – med økt regulering og fokus på etikk og miljø?»

– Svaret er at den enkelte transportformen i en større og større grad, kommer til å bli spesialproduktet. Det du forespør når omstendighetene er helt spesielle. Fordi i samhandlingen mellom de forskjellige aktørene, er det så mye å hente i hverandres ulike styrker, at det vil sidestille den enkelte transportformen, hevder Tiller.

Han påpeker at tog, båt og bil må finne måter å samarbeide på, som skaper trygghet for alle parter. Og – som gjør det enklere for vareeiere å ta det grønne valget.

Utenfor normalen

– Tellus Logistics er en fullverdig speditør, men vi tør påstå at vi hever oss et hakk over de andre ved å tilby løsninger som utfordrer normalen. Vi fant vår rolle i det grønne skiftet for ti år siden, med en løsning på et problem som av myndighetene ble beskrevet som en tjeneste som vil kreve en monumental kollektiv kraftanstrengelse i bransjen, av de største vareeieren, de største transportørene og de største havnene, påpeker Ronny Paulgaard-Pettersen.

Tellus Logistics påpeker at modellen som gir best effekt for deres kunder, er der hvor Tellus Logistics fungerer som logistikkavdelingen hos kunden. Som en uavhengig aktør er de ikke bundet til å løse oppgaver på en bestemt måte, og de kan derfor tilpasse seg kundens budsjett og forutsetninger.

Stadig mer effektive

Ronny Paulgaard-Pettersen og Peter Tiller påpeker at bransjen de er i, er sterkt preget av manuelle prosesser, utdatert programvare og papir.

– Det ligger enorme muligheter for effektivisering av ukompliserte, men manuelle kontoroppgaver. Logistikkbransjen består av mange små, interne oppgaver daglig. Vi har i de siste årene arbeidet med å gjøre mange oppgaver til noen oppgaver. De neste årene vil vi at denne mengden skal reduseres enda mer. Vi jobber daglig med automatisering, forenkling og planlegging, sier de to – og legger til:

– Erfaringen vår fra start, er at det er dyrt å få ferdig serverte løsninger, og derfor har vi bestemt oss for å bygge deler av disse løsningene selv. Transportbransjen er på vei inn i utrolig spennende tider, Som speditør er vår høyeste kostnad og risikofaktor lønn og ansatte, og den høyeste verdiskapningen er ting folk gjør på jobb. Hva skjer hvis vi kan øke oppdragene med 10 prosent, 50 prosent eller 150 prosent pr. ansatt gjennom å utvikle effektive løsninger? Det er vi på vei til å finne svaret på.

– På hvilken måte?

– Vår fordel i dag, som for ti år siden, er at vi er David i et hav av kjemper. Vi er små, fleksible og omstillingsvillige, avslutter de to smilende.

Powered by Labrador CMS