Kristiansand Havn er nå slått sammen med Mandal Havn til et nytt IKS. Her fra containerhavna i Kristiansand sentrum.

Kristiansand Havn IKS er en realitet

Etter vedtak i både Lindesnes kommunestyre og Kristiansand bystyre er havnene i Mandal/Lindesnes og Kristiansand nå slått sammen til et interkommunalt selskap – Kristiansand Havn IKS.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

19. november i fjor møttes representantskapet i det nyopprettede IKS-et, og et nytt styre ble valgt. Det første styremøtet ble avholdt torsdag 10. desember. Der ble havnedirektør i Kristiansand Halvard Aglen ansatt som leder av det nye selskapet. Havnefogd Olav Neset i tidligere Mandal Havn nå er assisterende havnedirektør.

Ønsker flere velkommen

Bakgrunnen for saken om et havnesamarbeid, er en nasjonal strategi og et ønske om at havner skal være regionale - og ikke lokale - for å bli sterkere og mer robuste.

Havnedirektør i Kristiansand Halvard Aglen ansatt som leder av det nye interkommunale selskapet.

Formålet i Agder var å etablere et interkommunalt selskap for samarbeid og utvikling av havnedrift. Eiendommer som ligger i havna i dag skal forbli i dagens havneforetak, men stilles til disposisjon til det interkommunale selskapet, slik at de kan drifte det.

Samarbeidet kan utvides etter hvert østover og vestover – og Arendal Havn har vært med i prosjektarbeidet forut for selskapsdannelsen. Arendal kommune valgte imidlertid å takke nei denne gang. At IKS-et gjerne skulle ha sett at Arendal Havn også ble med i fremtiden, hersker det liten tvil om.

- Vi ønsker å binde hele Sørlandskysten sammen, påpeker havnedirektør Aglen.

Tilstede i begge byer

Selskapet skal ikke bare være fysisk til stede i Kristiansand. Det har også havnekontor i Mandal i Lindesnes kommune med fast daglig bemanning. Assisterende havnedirektør blir å finne i Mandal.

De ansatte jobber der det er behov for hver enkelts fagkunnskaper. På denne måten får det nye selskapet utnyttet kunnskapen til de ansatt på best mulig måte.

Gismerøya havneanlegg i Mandal er godkjent for anløp av alle typer fartøy i henhold til internasjonale konvensjoner. Kaianlegget er 170 m langt og har bæreevne opp til 10 tonn/kvm. Seilingsdybde ved kai er 10,5 m.

- For tiden er to ansatte i Kristiansand fast i Mandal, for å tilpasse organisasjonen og den operative aktiviteten, forteller Aglen.

Øker konkurransekraften

Gevinstene av et havnesamarbeid er vurdert til å være store, får Moderne Transport vite.

- Det viste seg å være mange gode argumenter for å slå sammen Mandal Havn KF og Kristiansand Havn KF. Ett av dem var at for å øke begge havnenes og regionens konkurransekraft, bør havnene slås sammen til en felles organisasjon. Havnen blir også tydeligere i markedet når man samlet blir større. Vi vil legge til rette for en rasjonell, brukervennlig og fremtidsrettet havn for regionen, og trolig oppnå rasjonaliserings- og synergieffekter, påpeker havnedirektør Halvard Aglen.

Han fortsetter:

- En sammenslåing av havnene er også i samsvar med nasjonale føringer og samsvare med de vurderinger og utredninger, som er foretatt av havner i andre regioner. Det antas videre at en sammenslåing vil kunne legge til rette for kostnadseffektiv drift av havnene, samt effektiv funksjonsdeling mellom de ulike lokasjonene. Dette vil også kunne legge til rette for å frigjøre eventuelle arealer, som kan være hensiktsmessig og økonomisk gunstig å utnytte til andre formål.

IKS-ets forhistorie

Det nye havneselskapet forteller at Kristiansand Havn KF tok initiativ i 2013 til møte med de andre havnene i daværende Aust- og Vest-Agder. Dette for å få gjensidig informasjon, og å se om det var kontaktflater hvor en kunne trekke veksler på hverandre på en bedre måte.

I begynnelsen av 2015 ble ny nasjonal havnestrategi lansert med et tydelig mål om at antall havner/kaier skal bestå, men med færre administrasjonsselskap. Det førte til ytterligere samtaler om mulig sammenslåing av havner i Agder, og det ble utarbeidet flere rapporter, som så på muligheter og utfordringer.

Prosjektet har mottatt økonomisk støtte på om lag 1,5 millioner kroner fra Kystverket. I tillegg kommer egen innsats, som ikke er beregnet.

Styre og stell

1. januar i fjor skjedde det en sammenslåing av kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand. Samtidig ble Mandal, Lindesnes og Marnardal kommuner til Lindesnes kommune.

Representantskapet i Kristiansand Havn IKS består av ordførerne i de to eierkommunene – Kristiansand og Lindesnes.

Kjell Eirik Haavold (SP) er IKS-ets første styreleder. Kristiansand har fast styreledervervet, mens Lindesnes kommune har nestleder i styret. Havnestyret har fire representanter fra Kristiansand og tre fra Lindesnes, i tillegg til én brukerrepresentant og én representant fra de ansatte. Samtlige har sine varapersoner.

Powered by Labrador CMS