"Usexy" på lageret til Arno

STUTTGART: Høy og tynn er gjennomgangsmelodien i Norge, men i Tyskland åpner man i større grad opp for de lave og brede. Her er det ikke snakk om drømmemannen eller -kvinnen, men om lagerautomater.

I Norge finnes det, så vidt vi vet, kun et par horisontale karuseller, levert av Constructor noen år tilbake. De vertikale karusellene, eller paternostere om du vil, er det imidlertid mange av. At det er høyt under taket i mange norske bedrifter er naturligvis en årsak til at vi heller bygger i høyden enn i bredden. For mange er det nok likevel slik at de kjenner for lite til de "liggende" paternosterne. Vil du vite mer, kan du med fordel lese videre om hvordan den tyske verktøydistributøren Arno har løst sine lagerutfordringer.

20.000 artikler

Firmaet holder til i Ostfildern, rett utenfor Stuttgart. Herfra distribueres rundt 600 ordrer om dagen til kunder over hele verden, de fleste riktignok i Europa. Daglig plukkes det i snitt 3000 ordrelinjer fra et lager som rommer rundt 20.000 artikler. Alle ordrer som kommer inn før klokken 18, distribueres videre til kunden klokken 19 samme dag. Da plukker UPS opp varene og feeder den ut i sitt finmaskede nett med levering dagen etter.

Arno henvendte seg til Kardex for å løse lagerutfordringen, vel vitende om at selskapet hadde fikset utfordringen også hos flere av de største konkurrentene.

- Innen "hard metal cutting tools" er du ute av gamet hvis ikke du kan levere til kunden i tide, fastslår Hartwig Bastian i Kardex i Tyskland.

Analyse

- Det første man må gjøre er å analysere bedriften og se hva slags behov den har. Ingen bedrifter er helt like. En løsning som passer perfekt ett sted kan være en dårlig løsning for en annen bedrift. Man må se på plassen man har til rådighet. Er det aktuelt å bygge ut, bygge nytt, eller må man ta til takke med det man har?

- Hos Arno var det det siste som var tilfellet. Men det var ikke noen ulempe at ikke det var stor takhøyde. Jeg vet HOCA'er (horisontale karuseller) er uvanlig i Norge, og at dere foretrekker å bygge i høyden og isteden er flittige kjøpere av VECA'er (vertikale karuseller). Om plassen ikke er avgjørende, og at man "tvinges" til å bruke VECA, mener jeg det er en fordel med HOCA.

Planlegge for fremtiden

- Før man finner frem til en løsning, må man naturligvis ha en oversikt over hva som skal lagres, nå og på litt sikt. Det er sjelden lurt å levere akkurat det bedriften trenger på dag én. Det koster som regel lite ekstra for kunden å ha noe å "vokse inn i". Da snakker jeg imidlertid om litt mer, ikke om en grov overdimensjonering, sier han og smiler.

Når man har oversikten over volumet som skal lagres, må man skaffe seg en oversikt over hva løsningen forventes å håndtere. Hvor mye plukkes hver dag? Her må man også bake inn gjennomsnittsplukk og hva som må tas unna i toppene.

36 meter lang!

- Når man vet hvor mange bokser man må ha i anlegget og hvor raskt de må bringes frem til plukkeren, kan man beregne hvor mange automater som er optimalt og hvor lange de bør være. I Arnos tilfelle fant vi i 2008 ut at det var best med fire automater, der tre er 32 meter og den siste 36 meter lang, sier Hartwig Bastian. Karusellene er blant de lengste som er levert i Europa. Den lengste Bastian vet om, er 38,5 meter og er levert til Østerrike.

Tre meter under taket

Takhøyden hos Arno var drøyt tre meter. Man fikk dermed inn 12 bokshøyder.

- A-varene befinner seg i plukkhøyde fra 4 til 8. Den øverste høyden, der plukkerne må strekke seg langt for å rekke, er for det meste forbeholdt dokumenter som bedriften har arkivert.

Anlegget betjenes i hovedsak av to mann, kun i sjeldne tilfeller settes en tredje eller fjerde mann inn.

Plukkerne plukker til 20 ordrer av gangen. Ordrene legges i hver sin boks, og når de scannes sendes ordren til automatens WMS-software. Denne beregner hvordan de fire karusellene mest effektivt kan komme med varene.

- Softwaren er helt avgjørende. Det er den som er "hjernen" i det hele, understreker Bastian.

En lysdiode gir plukkeren tegn til hvilken hyllehøyde de skal plukkes fra, mens en plukkskjerm gir oversikt over plukkantall, hvilken boks det skal plukkes fra og eventuelt hvilken del av boksen (på det meste er en boks delt i tolv mindre rom). For å verifisere plukket, trykker operatøren på en knapp  på automaten.

For å være sikker på å legge artikkelen i riktig plukkeboks, er det et lys ved boksen. Også denne må operatøren kvittere på for å kunne fortsette til neste plukk.

Når ordrene er ferdig plukket, skyver operatørene bokseune ut på et transportbånd som fører til pakkestasjonen. Her pakkes og merkes verktøydelene, før de sorteres til riktig UPS-pose. Klokken 19 hver dag går ordrene ut til sluttkunde.