Transportskolen gjenoppstår!

OSLO: I årtier var Transportskolen et kjærkomment tilbud til aktører i logistikk- og transportbransjen som ønsket å spe på med fagkunnskaper. I 2007 var det slutt, men nå stabler Norsk Industri tilbudet på bena igjen.

Publisert Sist oppdatert

Kurstilbudet har riktignok skiftet navn, til Transport- og logistikkskolen. Tilbudet er en del av Norsk Industris utdanningsprogram, Industriskolen.

Som før er det snakk om fire samlinger (moduler) á to dager. Hvorvidt kursdeltagerne ønsker å delta på alle er valgfritt, likeså om de ønsker å gjennomføre eksamen i modulene. Nytt av året er imidlertid at Transportskolen kan gi studiepoeng. Som en del av et samarbeid med Høgskolen i Sør-Trøndelag tilbys totalt 10 studiepoeng ved fire gjennomførte og beståtte eksamener.

20 er minstemålet

Kjetil Tvedt i Norsk Industri er prosjektleder for studietilbudet. Han ser frem til å komme i gang.

- Vi har bare mottatt positive reaksjoner etter at vi har fortalt at Transportskolen gjenoppstår. Mange føler at dette har vært et attraktivt tilbud, sier han.

Det skal ikke stikkes under en stol at Transporskolen slet med oppslutningen i sine siste år, etter at grunnleggeren Transportbrukernes Fellesorganisasjon (TF) overlot studietilbudet til PILskolen på begynnelsen av 2000-tallet.

- Det siste året var det kun rundt ti deltagere på kursene. Den labre interessen var også en av hovedgrunnene til at studietilbudet ble lagt ned, forteller Anita Lund, som da jobbet for PILskolen og som nå jobber for Industriskolen og har vært en av de største pådriverne for tilbudet.

- For at vi skal si oss fornøyd bør antall kursdeltagere være minst 20, mener hun. Prosjektleder Tvedt er enig. - Ja, en dobling bør det være lov å håpe på, sier han.

Faglig påfyll

- Gjennom Industriskolen har vi også mer omfattende studietilbud til de som ønsker å ta fagbrev i logistikkfaget. Transport- og logistikkskolen er åpent for alle, og hovedmålet er å gi faglig påfyll til de som allerede jobber i bransjen, forklarer Lund.

- Både den enkelte og arbeidsgiver burde ha interesse av kompetanseheving. Prismessig har vi også lagt oss på et ganske beskjedent nivå, mener Tvedt.

Medlemmer av samarbeidspartnerne LTL, Logistikkforeningen.no og Norsk Havneforening, får kurset til samme pris som Norsk Industris egne medlemmer, det vil si 4950 kroner pr. modul eller 17.950 kroner for alle fire. Øvrige deltagere må betale tusen kroner mer pr. modul.

Eirill Bø

Alle kursene går i Oslo, på Clarion Hotel Royal Christiania. Som tidligere vil Eirill Bø ha hovedansvaret for å lose deltagerne gjennom pensum.

- Siden Transportskolen ble lagt ned har det skjedd mye. Globaliseringen har ført til en mye mer kompleks verden. Med små marginer, har transporten blitt en stadig viktigere del av verdikjeden. Med et mer komplekst transportbilde, er fagkunnskap viktigere enn noen gang, sier Bø som til daglig er studierektor ved Handelshøyskolen BI.