Snart svar i Midt-Norge

Jernbaneverket er i siste fase i en konseptvalgutredning (KVU) for nytt logistikknutepunkt og godsterminal i trondheimsregionen. Et multimodalt knutepunkt for bil, båt og jernbane på Hell, med Muruvik Havn som sentralt godsknutepunkt, er en sterk kandidat. 

Publisert Sist oppdatert

I tillegg til interessene øst for byen, er det et sterkt ønske fra de største vareeierne at knutepunktet kommer sør/vest for byen, hvor de fleste mottakerne av gods befinner seg.

På Hell mener man at kombinasjonen havn, jernbane, vei og Muruvik Næringspark vil spille en sentral rolle i styrkingen av næringslivet for hele Midt-Skandinavia. Og det er bare et tidsspørsmål før Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS (TIH) og Indre Trondheimsfjord Havn IKS (ITH) slås sammen til én havneorganisasjon.

Ønsker knutepunkt

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) ønsker nytt logistikknutepunkt til Stjørdal og Hell/Muruvik velkommen. Fagsjef og FHLs regionsjef, Jon Arne Grøttum, forteller til Stjørdals-Nytt at han ser klare fordeler med en plassering som tillater samlokalisering av alle transportformer.

- 20% av Norges produksjon skjer i Trøndelag. Det ville vært bra for næringen å få en havneløsning med stor valgfrihet mellom båt, tog, bil og flyfrakt. Det går i dag 5-6 fly i uken fra Gardermoen med laks ut til markedene. Kanskje kunne regionflyplassen i Stjørdal tatt noe av dette, sier Grøttum.

Nylig vedtok et enstemmig representantskap i Trondheim Arbeiderparti å arbeide for et nytt regionalt logistikknutepunkt øst for Trondheim, som de kaller en unik mulighet for fremtidsrettet godshåndtering.

Markeds- og logistikksjef Rolf Aarland i Trondheim Havn synes Ap-vedtaket er gledelig.

Jernbanenav

Muruvik er den eneste havnen i Trondheimsregionen med tilgang til jernbane. Nå er den gjenstand for flere hundre tusen tonn gods årlig som skal transporteres på Meråkerbanen til Sundsvall i Sverige. De første transportene starter i mars. Norske Skog Skogn og Hydro Sunndalsøra er de to store vareeierne som er selve basisen for initiativet og samarbeidet. Men flere små og mellomstore bedrifter vil nyte godt av tilbudet. Cargolink står for transporten.

Jon L. Gjemble i konsulentselskapet TransLog Gjemble er primus motor for prosjektet i regi av NECLA (North East Cargo Link Alliance). Alliansen er en sentral aktør i arbeidet med den såkalte Midtlink-korridoren, og arbeider kontinuerlig med å øke varestrømmen og bedre infrastrukturen i Midt-Norge, Midt-Sverige og Midt-Finland. Opprustning av Meråkerbanen med tanke på økt godsfremføring på jernbane står sentralt i NECLAs arbeid.

I mars går Cargolinks første transport fra Muruvik med en årlig godsfremføring på 150.000 tonn, for så å øke varestrømmen med 200.000-350.000 på sikt.

- Det legges opp til to-tre ukentlige avganger tur/retur med gods begge veier, sier Jon L. Gjemble til Moderne Transport.

For et år siden startet DFDS Lys Line AS ukentlig transport i hver retning mellom Rotterdam og Skogn (Trondheim) med M/V Rheintal. Gjemble forteller at denne containertrafikken nå økes med mer gods via Meråkerbanen fra Sverige. Han har imidlertid liten tro på at svenskene vil komme med enorme godsmengder over grensen og advarer mot å være for optimistisk.

- Det er nesten kun norske godstransporter på Meråkerbanen i dag, sier Gjemble.