Nå blir det fart i «barskapet»!

Norges største distributør av vin og brennevin kan snart sprette champagnen og feire en vellykket flytting av Norges største barskap. Denne måneden starter nemlig Vectura distribusjon fra det nye anlegget på Gjelleråsen. MT var med på prøvekjøringen, og vi ble svimle. Ikke av alkoholen, selvfølgelig, men av logistikken.

Publisert Sist oppdatert

- Effektiviteten skal opp, minimum 30%.

Administrerende direktør Rolf Brustad i Vectura står på messaninen og speider utover Arcus-Gruppens nye kjempeanlegg på Gjelleråsen like nord for Oslo.

Her skal 50 millioner liter edle dråper hvert år håndteres og videredistribueres til barer, restauranter, butikker og vinmonopol i hele Norge. Og det uten at en dråpe spilles, hverken billedlig eller i overført betydning. Den siste kategorien handler selvfølgelig om informasjonslogistikk og vareflyt.

Pulsåren i systemet er et monorailsystem som suser mellom flaskene. Og et WMS-system selv Schäfer aldri trodde de ville få til. Vi kommer tilbake til det.

6 mill. liter på flyttelasset

Vectura organiserer vareflyten fra nærmere 1000 produsenter til Vinmonopolet og serveringsnæringen i Norge, på vegne av ca. 70 forskjellige importører av vin og brennevin.

Selskapet, som sammen med alkoholprodusenten Arcus er en del av Arcus-Gruppen, har temmelig nøyaktig 50% av all vin- og brennevin-distribusjon i Norge.

De to parhestene, som inntil nå har måttet klare seg i stadig mer uhensiktsmessige lokaler i Haslevangen på Økern i Oslo, flytter denne våren inn i splitter nye lokaler på Gjelleråsen.

Flyttelasset er det selvfølgelig Vectura som har ansvaret for. Det består av intet mindre enn 7000 forskjellige produkter, noe som til sammen utgjør et flyttevolum på 6 millioner liter!

- Flyttingen går etter planen, og vi skal være 100% operative her på Gjelleråsen i løpet av juni. Men allerede nå er prøvekjøringen i gang, både hos oss og på tapperiet til Arcus. I februar starter vi distribusjon til serveringsbransjen, sier markeds- og salgsdirektør Truls Langerød.

Monorail

Det nye anlegget er på til sammen 48.000 m2, fordelt noenlunde likt på Vectura og Arcus (tapperi). Til sammen er det investert 1,15 milliarder kroner på Gjelleråsen.

På distribusjonssiden er det satset på avanserte interntransportsystemer. En monorail beveger seg kontinuerlig i bane mellom alle deler av anlegget, og frakter varene dit de til enhver tid hører hjemme.

- Legg merke til hvor stille dette systemet opererer. Kontrasten er stor til støynivået på transportbåndene i det gamle anlegget på Haslevangen, sier Brustad.

Selve vognene er produsert av Eisenmann, men det er Schäfer som står bak hele lagerleveransen på Gjelleråsen.

Distribusjonssentralen er organisert som følger:

-Varemottak hvor vekt og volum på alle artikler måles og registreres i Cubiscan. Disse dataene overføres til WMS og videre til SAP for oppdatering av grunndata.
-Temperaturregulert høyvarelager med 33.000 palleplasser i 30 meters høyde. 8 kraner losser og laster monorailsystemet.
-Miniload for flaskeplukk med 13.400 lokasjoner, hvor én lokasjon representerer en kasse med 24 flasker (normalt). 2 hurtigkraner betjener dette lageret.
-Plukkområder som grovt kan deles inn i flaskeplukk og kasseplukk. Plukk styres av WMS i ordrebølger hver 2. time tilpasset tidspunkt for utlasting. Flere plukkere arbeider parallelt med ordren.

Mellom alle områder (samt noen til) opererer altså «pulsåren», monorailen.

- Automatiseringsgraden er høy. Tenk bare hva monorailen sparer oss for arbeid, sier Brustad og understreker poenget:

- I Haslevangen gikk 80-85% av tiden med til å kjøre til varene med truck.

Og med det samme vi er inne på nytt anlegg vs. gammelt: Det nye miniloadlageret har spart Vectura for 10.000 m2 areal!

Schäfer: - Dette går ikke

Hvis monorailen er pulsåren hos Vectura på Gjelleråsen, så er det WMS-systemet som er hjernen i systemet. Leverandør Schäfer har sågar uttalt at de aldri har levert et mer komplisert styringssystem.

- Da vi la frem våre spesifikasjoner for Schäfer sa de at «dette går ikke», gliser assisterende driftsleder Dag Inge Bergersen i Vectura.

Men det gikk, vel å merke etter 12 måneders intenst arbeid med designet.

«Problemet» med Vectura, er kompleksiteten som ligger i det å distribuere alkohol til og i Norge: Omfattende toll- og avgiftsregler, forholdet til Vinmonopolet, distribusjonen til alt fra store hoteller og tax free-butikker til shipping og bittesmå barer, og for den saks skyld det å hente vin fra produsenter helt ned på småbondenivå. Gjerne uten PC!

Å integrere alt dettte inn i et WMS-system er forståelig nok en utfordring.

- Vi har fått et svært avansert styringssystem (WMS) som sammen med SAP sikrer presisjon, effektivitet og gjennomsiktig informasjonsflyt i hele verdikjeden, sier Brustad.

Vectura har også sikret et svært godt grensesnitt overfor kunden. Integrasjonen ut mot Vinmonopolet er på hele 98%. Mot «horeca» (hotell, restaurant og catering) er den på 65%.

Logistikk-nøtt

Selv om Vectura nå stiller sterkt på systemsiden innenfor logistikken, er det fortsatt noen utfordringer knyttet til distribusjon av alkoholholdige drikkevarer:

- Vi har en kompleks logistikk. Jeg kan nevne to litt forskjellige eksempler: Ta for eksempel Jägermeister. Alle serveringssteder i Norge må eller bør tilby det. Men ingen kjøper en kasse. Alle skal ha én flaske. Å gjøre den logistikken lønnsom er ikke enkelt, sier Langerød.

- En annen sak er Vinmonopolets lanseringer. Når de kommer med nyheter, og så får plutselig en av vinene en 6-er på terningen i avisen, så har vi en utfordring. Da skal plutselig alle ha den vinen, og hyllene tømmes. Og så er det kanskje en vin fra Australia, med ledetid på ca. fire måneder. Da er det ikke lett. Det hender vi har brukt flyfrakt for å redde situasjonen, men det er selvfølgelig ikke lønnsomt, humrer markedssjefen.