Havnesammenslåing på Helgeland

Nord-Norges største containerhavn, Mosjøen, slår seg sammen med fem andre havner til IKS-selskapet Helgeland havn, i løpet av året. Dermed fremstår et nytt logistikknutepunkt på Helgelandskysten.

Publisert Sist oppdatert

Mosjøen i Vefsn kommune er et viktig knutepunkt for godstrafikk fra nord og sør, og med ruter til Sør-Amerika, Europa og Island.

- Vi har store ambisjoner om videreutvikling, sier havnesjef Kurt Jessen Johansson i Mosjøen, en havn med sentral beliggenhet og gode transportforbindelser.

- Vi har god tilgjengelighet i alle retninger, både i forhold til E6, fylkesvei 78, jernbane og flyplass. Mosjøen havn er et viktig ledd i landsdelens infrastruktur, understreker han.

Mosjøen Havn har store planer i samarbeid med Mosjøen Industriterminal.

- Med utgangspunkt i havnens gode beliggenhet, har vi sammen definert en aktiv strategi for fremtidig utvikling av Mosjøen som moderne containerhavn. Med ukentlige anløp til og fra Island, og derfra til USA, Canada og resten av Europa, er Mosjøen en viktig havn for eksportindustrien og andre aktører, sier havnesjefen.

Sammenslåing

I dag er det bare Alstahaug og Vefsn som har etablerte havnevesen. Disse to kommunene blir de største aksjonærene i det nye selskapet. De andre kommunene er Herøy, Dønna, Leirfjord, Træna og Rødøy. Jessen Johansson har hatt en sentral rolle i arbeidsgruppa som har utredet den nye organisasjonsmodellen, og han tror sammenslåingen er et faktum innen årets utløp.

– Kommunene går sammen om et nytt interkommunalt selskap (IKS), men skal fortsatt stå som eiere av sine havner. Målet er å få til en mer effektiv bruk av båt som kommunikasjonsmiddel. Ikke minst skal nye Helgeland havn imøtekomme sjøverkets trafikk i sammenheng med en samlet utvikling av regionen og behovene for investeringer i nye og gamle havneanlegg. For regionen er sammenslåingen særdeles viktig. Vi kan utnytte tilgjengelige midler mer rasjonelt. I tillegg er det lettere å bli hørt utenfor regionen med en felles stemme, sier Kurt Jessen Johansson.

Godsfremtid

Havnesjefen tror på en lys godsfremtid med opprusting og modernisering av Mosjøen havn. Jernbanesporet går til kaikanten og kan tas i bruk så fort det gis tillatelse. Havna har også regelmessig anløp av store containerskip som kan nyttes til langt større godsmengder.

- I Mosjøen Industriterminal har vi tilgang til kraftige industritrucker som kan løfte hele jernbanevogner om nødvendig. Men for å nyttiggjøre oss fasilitetene må havna omreguleres og skaffe til veie mer landareal og en egnet kran. Da kan vi ekspedere både store vogntog og jernbanevogner. Vi arbeider med å få hånd om ledige bygninger og tomter, slik at vi snarest kan komme igang med oppfylling av nytt landareal, forteller Jessen Johansson.

Grieg Logistics er største eier i Mosjøen Industriterminal. Grieg Logistics er del av Panalpina, et konsern som tilbyr godshåndtering over hele verden. Selskapet er svært interessert i å bidra til utvikling av containertrafikken i Mosjøen. Havnesjefen understreker viktigheten av å ha en profesjonell samarbeidspartner som Grieg.

Foruten Grieg Logistics er også M Jürgensen AS en sentral aktør i havnen og representerer et lokalt transportkjøpesenter. Lokalisering i knutepunktet Mosjøen gir M Jürgensen en stor mulighet til å tilby et unikt rutenett. Selskapet har egne ruter på Helgeland, samt direkte ruter sør og nord i landet. Som agent for Nor Lines når M Jürgensen de fleste destinasjoner langs norskekysten. Andre aktører i havnen er Alcoa Mosjøen, produksjon av aluminium, Alcoa Mosjøen Anode, produksjon av anodemasse og BIS Production Partner, industrielt vedlikehold.