Fra Ørebro til Langhus med logistikk

LANGHUS: Agent 007 kom fra ”Russia with love”. Catrin Magnusson (30) er langt mer beskjeden; hun kommer fra Ørebro til Langhus med kompetanse i logistikk.

Publisert Sist oppdatert

Den nye logistikksjefen i Atlas Copco Anlegg og Gruveteknikk AS startet i august. Fra dag én har hovedoppgaven vært å bygge opp og sette standarden for selskapets fremtidige logistikk.

Timingen er den best tenkelige for begge parter. Etter ombygging av lager og verksteder starter Atlas Copco en ny epoke, mens Catrin Magnusson får sitt ønske om å jobbe ute hos et datterselskap oppfylt.

Brikkene faller på plass

- Etter å ha dekket ulike oppgaver i syv år i det 10.000 m2 store Ørebro Distribution Center, hvor det arbeider 100 personer med å betjene Atlas Copco-selskap over hele verden, ønsket jeg nye utfordringer. Tidligere Atlas Copco-sjef, Gunnar Pedersen, spurte om jeg kunne tenke meg å jobbe i Norge. Det passet som hånd i hanske, for nå kommer jeg nærmere kunden og sluttbrukeren, noe vi ikke opplever i vårt sentrale senter som betjener datterselskapene i konsernet, sier Magusson. Hun er utdannet som ingeniør i industriell økonom, og logistikk inngår i fagområdet.

Omfattende utbygging

Etter noen runder med eierselskapet av bygningsmassen i Berghagen, hvor Atlas Copco allerede hadde eventuelle flyttealternativer klare, kom partene til enighet om å fortsette leieforholdet. Betingelsen var omfattende ombygging av lager, verksted og utendørs oppstillingsplass for store og små maskiner.

Da Catrine Magnusson kom i august, sto skallet i det nye lageret/verkstedet klart, og fra dag én kunne hun i samarbeid med Atlas Copcos avdelinger gå igang med å innrede det ”nye bygningsskallet”. – Alle nivåer i organisasjonen har vært involvert for å få frem ønsker og tanker i vårt komplette opplegg, sier hun.

Logistikken i sentrum

Utbyggingen gir Atlas Copco 2000 m2 til verksted og lager, hvorav400 m2 til selve lageret. I tillegg er adkomsten vesentlig forbedret ved at innkjøringen til bygget er snudd til langsiden.

To tidligere porter inn til lange, smale lokaler, er nå blitt til fem porter til langt kortere lokaler. Nå kan det foretas reparasjoner flere steder og samtidig tas hensyn til at logistikkfunksjonen flyter uhindret. Det er montert traverskraner for håndtering av tunge maskiner og deler.

- Lokalene har fått ny layout og er bygd opp fra logistiske perspektiver. Alle reoler byttes ut, og vi benytter systemer fra svenske Wenco som også har levert til Ørebro-senteret. Småvarer opp til fem kilo legges inn i paternosteranlegg med plukkstasjoner lagt i riktig høyde. De er plassert ut fra ergonomiske vurderinger og hensyn til dem som skal jobbe der. Videre får vi montert spesialreoler for tunggods som borestål, sier hun. Selve lageret er på400 m2og sentralt plassert i bygningskoppen for å fungere maksimalt. I tillegg er det bygd nytt kontor i lagermiljøet for de som får sin arbeidsplass der.

Høyfrekvente varer

En målsetting i et effektivt logistikkopplegg er å vurdere nivåene i distribusjonen. Hva skal legges på lager i Norge, og hva kan hentes fra sentrallageret i Ørebro uten at leveringstiden oppfattes som uakseptabel for kunden.

- Deler som går 10 ganger i året eller mer, vil vi alltid ha på lager, deler som går en gang i året, henter vi fra Ørebro. Målet er 24 timers leveringstid, og vi har daglige transporter fra Ørebro til Langhus. Ut fra et slikt perspektiv er det mulig å bygge opp et effektivt lagerhold hvor det samtidig tas hensyn til økonomi, sier Catrin Magnusson.

Hva skjer dersom det oppstår situasjoner hvor det blir behov for å korte ned leveringstiden. – Vel, etter å ha vært i Ørebro syv år, vet jeg vel hvilke knapper det er mulig å trykke på, sier logistikksjef Magnusson.

Det nye lageret og verkstedet skal kun betjene Atlas Copco CMT, med andre ord alle divisjonene innen anlegg- og gruvevirksomheten. Selskapene for kompressorer, Berema og Tools har sitt eget opplegg.