- Ett departement for bil, båt, bane

DRAMMEN: Einar Olsen er skuffet over den manglende interessen for sjøtransport. – Vi som jobber innen bransjen er altfor snille, sier havnedirektøren i Drammen.

Publisert Sist oppdatert

Fjorårets vinner av Moderne Transport-prisen mener at bil, båt og bane bør samles i ett departement.

- Faglig sett utgjør disse tre EN enhet. I Sverige og Danmark har man tatt konsekvensen av dette, vi bør gjøre det samme, sierEinar Olsen. Og han har mer på lager:

- Kystverket er mest opptatt av sikkerhet. Fiskeri- og kystdepartementet er mest opptatt av fisk. Da skjønner alle at det ikke blir mye igjen til effektiv kysttransport. I det politiske miljøet er det ingen interessenter for sjøtransport. Og det er en utfordring vi snart må gjøre noe med, mener Olsen.

Avgiftspolitikken

Havnedirektøren i Drammen vil først og fremst avgiftspolitikken til livs. I dag krever staten høyere avgifter på sjø enn på land. Ett eksempel: Hver ny bil som kommer til havnen i Drammen får en såkalt sjø- og veiavgift på 300 kroner. Men kommer de samme bilene landeveien er avgiften pr. enhet mindre.

Einar Olsenmener staten driver en kryss-supsidiering noen i det politiske landskapet bør debattere.

- I dag betaler Sør-Norge for Nord-Norge når det gjelder sikkerhet til sjøs. I tillegg er det slik at det nesten bare er i Oslofjorden at ALLE båter, inkludert bil- og containerbåter, betaler for trafikksentralen, sier Olsen som legger til at olje- og gasstankerne burde pålagt å betale regningen.

Veksten i markedet skjer fortsatt på landeveien, stikk i strid med det regjeringen i sin tid mente. Olsen henviser til en rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) som tar for seg Oslo havn og trafikken over Svinesund i årene 2000 til 2008. Bevegelsene ved Oslo havn er nesten snorrett, det er en liten heving rundt 2004, men ellers veldig stabilt.

Over Svinesund har transporterte mengder med lastebil økt markant, spesielt i årene fra 2004 til 2008.

Ikke mye håp å finne

I det nylig fremlagte forslaget til statsbudsjett er det heller ikke mye håp å finne. Det samme gjenspeiler seg i den forestående NTP (Nasjonal transportplan) for årene 2010 til 2019, det ligger ingen klare signaler om å utvikle sjøtransporten.

- Alle statistikker viser at økonomisk sett og når det gjelder miljøet, så er det ingen som kan konkurrere med sjøtransporten. At det politiske miljøet ikke klarer å se det, er meg en gåte, sierEinar Olsensom har følgende gode råd å gi:

- Avgiftene i de områdene der konkurransen er mest markant, da snakker vi om strekningen fra Kristiansand til Oslo og sydover igjen mot Fredrikstad, bør reduseres med 250 millioner kroner. Samtidig bør man investere samme beløp til stamnetthavnene slik at den totale summen blir 500 millioner kroner. Hadde vi brukt disse pengene ville langt flere brukt sjøtransporten. Og vi har midlene, de utgjør nemlig 2,5 promille av overskuddet i statsbudsjettet, sierEinar Olsen.

Leilighet i vannkanten

Han hadde temaet på dagsorden under årets Transport og Logistikk på Gardermoen og lanserte følgende interessante problemstilling:

- Hvis våre eiere, by og kommuner, forblir mest opptatt av leiligheter, puber, restauranter, leiligheter og operabygg, eiendommer som VI egentlig sitter på i vannkanten. Hva burde vi gjøre, spørEinar Olsen.

Han er ikke fremmed for å samle et knippe av havnedirektører som føler det samme som han og be om et møte med statsminister Jens Stoltenberg. – Mor Norge priser sjøtransporten ut og vi bør ikke lenger sitte og se på det, sierEinar Olsen.