Avdekker kabotasje foran PC’en

OSLO: - Ulovlig kabotasje er vanskelig å avdekke ved bare å kontrollere biler og sjåfører. Gå heller inn i IT-systemene for transportstyring hos speditørene.

Publisert Sist oppdatert

Det er Jan Helge Skjulestad i Kjell Hansen Shipping Eftf. AS som sier dette. Han har tatt kontakt med oss i forbindelse med diskusjonen om ulovlig kabotasje i Norge. – Dette er et meget stort problem som myndighetene må gjøre noe med snarest, sier han. – Slik situasjonen er nå, er dette en stor trussel mot norske transportører, og speditører som ønsker å opptre i henhold til gjeldende bestemmelser, kan bli presset til å opptre ulovlig for å overleve. Ulovlig kabotasje er også en trussel mot jernbanetransport her i landet.

Slik Samferdselsdepartementet har presisert kabotasjereglene her til lands kan en utenlandsk lastebil fra EU/EØS kun utføre innenlands transport i Norge i forbindelse med en internasjonal transport inn i landet. Det kan i løpet av en sju-dagersperiode kun utføres tre kabotasjeturer som ikke skal ha en fast eller vedvarende karakter. Bestemmelsene er klare nok. Problemet så langt har vært å dokumentere at det har skjedd ulovlig kabotasje. Blant annet har kollegaer i TransportMagasinet og Norges Lastebileier-Forbund bokstavelig talt ligget i buskene for å avdekke ulovlig kabotasje.

IT-systemene kan avdekke

- Som mange andre speditører og samlastere bruker vi transportstyringssystemet Timpex, sier Skjulestad. – Konkurrerende systemer fungerer stort sett på samme måte. Systemene inneholder alt av identifikasjon på eier, lastebil, container, semitrailer og transportstrekning. Kommer myndighetene på besøk og krever å få innsyn transportstyringssystemet, vil det være mulig å se om det foregår ulovlig kabotasje, sier han.

Skjulestad gir oss en demonstrasjon på hvordan systemet fungerer. Når det gjelder å avdekke kabotasje, er det særlig registreringsnummer på bil og data om bileieren som er viktig og interessant. Systemet nekter å gjøre noe som helst før slike nøkkeldata er tastet inn. Men dermed ligger informasjonene der og kan senere søkes opp historisk. For eksempel vil man kunne se hvilke transportoppdrag en bestemt bil (i kabotasjesammenheng en utenlandsk bil), har hatt for speditøren over tid. Har denne bilen kjørt mer enn tre innenlandsoppdrag i løpet av en uke, eller om man kan se at den har gått i et fast oppdrag over noen tid, så er det altså snakk om ulovlig kabotasje. Hvis myndighetene skulle være interessert i å kontrollere transporter på denne måten, vil det være fullt ut mulig å sjekke kjørelister for flere speditører opp mot hverandre. Da vil det kunne være mulig å se om en utenlandsk bil eksempelvis har kjørt to turer for en speditør og ytterligere to for en annen i løpet av en uke, kanskje i et forsøk på å skjule ulovlig kabotasje.

Transportstyringssystemet kan også brukes til å avdekke skattesnusk. Hvis for eksempel et transportselskap benytter en utenlandsk sjåfør i innenlands kjøring, så skal dette registreres og vedkommende betale skatt til Norge. I så måte bør også skattemyndighetene være interessert.

Ikke interessert

- Samferdselsdepartementet sendte i oktober 2009 ut et rundskriv med presisering av kabotasjebestemmelsene. Etter dette inviterte jeg representanter for både departementet og skattemyndighetene til en demonstrasjon av hvordan transportstyringssystemene kan brukes for å avdekke ulovlig kabotasje. De var imidlertid ikke interessert i å bli orientert. Jeg har også invitert en stortingsrepresentant til orientering. Han har ikke engang svart, sier Skjulestad.

Konkurransevridning

Ulovlig kabotasje er den verste konkurransevridning som forekommer. En sjåfør fra store deler av Øst-Europa har typisk en månedslønn på 1000 euro, ca. 8000 kroner. En norsk sjåfør iberegnet sosiale kostnader havner på seks-sju ganger dette. Dette gir naturlig nok transportpriser som er umulig å konkurrere mot. Også Cargonett får store problemer med å matche transportpriser enkelte utenlandske biler kan operere med mellom Sør- og Nord-Norge.