Norconsult ber om at transporten må settes i system.
Norconsult ber om at transporten må settes i system.

- Godsflyten må settes i system

- Transport trenger strategisk styring og planlegging satt i et helhetlig system.

Publisert

Det understreket Norconsult konserndirektør Bård Hernes på Arendalsuka 2018 torsdag.

Han inviterte til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane.

Fullriggeren Sørlandet var fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester.

– Det foreligger en politisk ambisjon om å flytte mer godstransport fra lastebil og over til bane og skip. Klima og miljøpåvirkningen er et viktig argument for dette, men vi ser også et tydelig press på godsflyten. Norge har mange havner, og de er oftest lokalt eid og styrt, gjerne av kommunen. Transport behøver et helhetlig system og det krever derfor en helhetlig politisk og strategisk styring og planlegging, sa Norconsults seniorrådgiver Kjetil Nyseth.

Riksrevisjonen kom som kjent tidligere i år med en kritisk rapport som slo fast at arbeidet med å øke godsflyten fra vei til sjø og jernbane ikke er tilstrekkelig fulgt opp, og at en enstemmig Kontroll- og konstitusjonskomité er enig med Riksrevisjonen.

Følgende åtte paneldeltakere fra norsk politikk og næringsliv deltok i debatten:

Are Kjensli, adm. direktør, NHO Logistikk og Transport, Sefrid Line Jakobsen, seksjonsleder markedskunnskap, Jernbanedirektoratet, Per Jan Osdal, adm. direktør, Kystverket, Erik Røhne, adm. direktør, CargoNet, Helge Orten (H), leder i Stortingets transportkomité, Nils Aage Jegstad (H), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Martin Schreck, seniorrådgiver, Norconsult.