101 norske fikk kjøreforbud

- Utlendingene er ikke verre enn de norske.

Publisert Sist oppdatert

I prosent viser statistikken at det ikke er de utenlandske kjøretøyene som blir tatt med dårligst vinterutrustning.

I løpet av én og en halv måned har Statens vegvesen region nord kontrollert 599 tyngre kjøretøy i Nordland, Troms og Finnmark.

Av de 599 motorvognene og 472 tilhengerne som ble kontrollert hadde nesten hver tiende for dårlig vinterutrustning. 51 motorvogner og 50 tilhengere var så dårlig utrustet at de fikk kjøreforbud. Sju av ti kontrollerte motorvogner og seks av ti kontrollerte tilhengere var norske.

Flest norske

– Ja, dette er hva de tørre tallene viser, sier seksjonsleder for utekontrollen i Region nord, Frits Karlsen, til Fremover.

Av de 60 motorvognene som fikk gebyr for enten manglende vinterdekk, dårlige dekk eller manglende kjettinger var 46 norske, 77% av alle som fikk gebyr.

Det var også flest norske som fikk kjøreforbud.

Av de 51 motorvognene som hadde så dårlig utrustning at de fikk kjøreforbud var 37 norske, 73%.

Flest utlendinger

Av de 472 kontrollerte tilhengerne hadde 50 så dårlig vinterutrustning at de også ble ilagt kjøreforbud. Av disse var 26 utenlandske, 52%.

Ikke overrasket

Karlsen er ikke overrasket over at norske kjøretøy er de som både får flest gebyrer og kjøreforbud, selv om det er de utenlandske sjåførene som har fått verstingstempelet etter at vogntog har blitt stående og sperre for trafikken.

– Nei, utlendingene er ikke verre enn de norske, sier Karlsen, som legger til at utenlandske vogntog har utmerket seg med at det ofte er de som blir stående og sperre for trafikken.

Karlsen mener påstanden om at vegvesenets kontrollører lar utlendingene slippe forbi, og at det er norske sjåfører som blir stanset, er feil.

– At vi har stanset flere norske enn utenlandske skyldes rett og slett det at det er flere norske enn utenlandske tyngre kjøretøy på veiene. De kontrollpostene vi bruker mest har skilt som tar inn all trafikk. De skiller ikke på nasjonalitet.

Flere må ta ansvar

De siste ukene har utekontrollene til Statens vegvesen brukt ekstra ressurser på å kontrollere tyngre kjøretøy, både på grenseovergangene og langs veiene. Men Frits Karlsen mener at flere må gjøre en jobb enn bare Statens vegvesen.

– Det hjelper ikke med 1000 kontrollører dersom sjåførene ikke bidrar. Her er det mange hundre sjåfører som må ta ansvar om veiene skal bli tryggere. Og det gjelder både norske og utenlandske sjåfører.Siden 15. oktober har Statens vegvesen region nord kontrollert i overkant av 1000 motorvogner og tilhengere i Nordland, Troms og Finnmark.