De nye kabotasjereglene er klare

EU er endelig enige om sin «Veipakke» og nye regler setter strengere begrensninger for å hindre systematisk kabotasjekjøring.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Natt til torsdag kom EU-landene til enighet om en ny mobilitetspakke. De nye reglene har latt vente på seg, og det har vært knyttet stor spenning til hva man blir enige om når det gjelder kabotasjekjøring.

Avkjølingsperiode

De nye reglene åpner for at utenlandske lastebiler kan kjøre tre kabotasjeturer i løpet av sju dager etter at den har kommet inn i landet med internasjonal last, slik som i dag. Men det nyer er at det deretter følger en «avkjølingsperiode» på fire døgn. Dette innebærer at kjøretøyet må være minst fire dager ute av landet, før det igjen kan kjøre kabotasje.

Overenskomsten innebærer også at sjåfører må vende tilbake til sitt hjemland minst hver tredje uke og at lastebilen må vende tilbake til sitt registreringsland minst hver åttende uke.

Dermed vil det bli vanskeligere med de nye reglene å drive organisert kabotasjevirksomhet i fremtiden.

Samtidig kommer det også krav om at alle lastebiler må ha en smart-tachograf for at kjøretøyets virksomhet lett skal kunne kontrolleres, både kjøre- og hviletider og i hvilket land kjøretøyet har oppholdt seg. Alle nye biler skal ha det, og alle eldre biler må ha det ettermontert innen 2025. Også godsvarebiler med totalvekt over 2,5 tonn skal ha smart-tachograf innen 2026. 

Allmengjøring

Avtalen innebærer også en generell almenngjøring, nemlig at utenlandske sjåfører må få lønns- og arbeidsvilkår i henhold til det landet de kjører i, ved kabotasjekjøring samt kombinerte transporter. I praksis innebærer det at for eksempel en bulgarsk sjåfør som kjører en transport mellom Danmark og Norge, ikke lenger kan kjøre på bulgarske betingelser, men på danske og norske. 

Referanseperioden for ukehvil blir på to uker, som før, og det vil fortsatt være forbudt å ta ukehvilen i bilen.

Avtalen er ennå ikke formelt godkjent av de ulike EU-institusjonene, men det regnes som en formalitet. Det vil trolig likevel ta tid før reglene trer i kraft, mest sannsynlig i løpet av 2021.

Veipakken har brukt lang tid gjennom EU-systemet siden den ble fremmet av EU-kommisjonen i 2017. En lang rekke østeuropeiske land har forsøkt å trenere nye reguleringer, blant annet ved å sende over 1000 ulike endringsforslag til kommisjonen.

- Vesteuropeisk seier

Østeuropeerne har vært bekymret for sin konkurranseevne i transportsektoren, og for sine arbeidsplasser – på samme måte som vesteuropeiske land har vært bekymret for å bli utkonkurrert av billige østeuropeiske sjåfører.

Marianne Vind, som er dansk medlem av Europa-Parlamentet kaller de nye reglene en seier for de vesteuropeiske landene. 

- Motstanderne har ikke lykkes med å utvanne de sosiale fremskritt og forbedringer for lastebilsjåfører, som Danmark har kjempet for å få gjennom, sier hun til DR.dk.

 
Powered by Labrador CMS