Sjø og land – hand i hand

Lastebileierne heier fram sjøtransporten.

Publisert Sist oppdatert

 Regiondirektør Roar Melum i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Trøndelag, støtter sjøveienprosjektet som i løpet av neste år skal gi 13.000 færre laksevogntog på norske veier.

De nye eksporthavnene i Vikna, Nord-Trøndelag og på Hitra i Sør-Trøndelag åpner sjøveien for transport av fersk fisk fra Midt-Norge til sentrale deler av Europa.

Prosjektet betraktes som enestående i Norge, hvor det samhandles om å overføre fisketransport fra vei til sjø.

Den årlige eksporten av 400.000 tonn laks fra Midt-Norge vil ifølge prognosene dobles til 800.000 tonn i 2020. 

Ryggdekning

– Jeg har hele organisasjonen i ryggen når jeg sier at dette er et kjærkomment prosjekt, sier Melum til Adresseavisen.

Han understreker viktigheten av godt samarbeid mellom transportformene og advarer mot båstenkning.

– Det er viktig å se helheten i transportkjeden, understreker Melum.

Ifølge Melum blir lastebilnæringen på ingen måte en tapende park i utvikling av sjøtransporten.

Ny infrastruktur

– Snarere tvert imot. Lykkes strategien vil en helt ny infrastruktur komme på plass. Det åpner muligheter for blant annet økt godsmengde i form av returlast, sier Melum.

Utredninger viser at en firedobling av transport på sjø og bane vil mer enn firedoble behovet for distribusjon og transport dør til dør, fra terminal til sluttbruker.

Miljøvennlig

– Transporten får mer preg av kortkjøring fremfor langtransport. Det gir mer miljøvennlige løsninger som gassdrevne biler, elbiler og hybrider. Dette er en ønsket utvikling jeg ser frem til og gleder meg over, sier Melum som er medlem i styringsgruppen for den nye kysthavna på Kråkøya i Vikna.

Powered by Labrador CMS