Grieg og Westport med samarbeid

Selskapene Grieg Logistics AS og Westport AS går sammen for å etablere samarbeid med fokus på havneterminaldrift i Norge.

Publisert

- Vi er svært glade for å ha lykkes med å etablere et samarbeid med en så viktig aktør som Grieg Logistics, sier administrerende direktør i Westport AS, Kurt A. Ommundsen.

Michelle Williams, CEO i Grieg Logsistics, håper at samarbeide kan skape den mest effektive formen for havneterminaldrift i Norge.
Michelle Williams, CEO i Grieg Logsistics, håper at samarbeide kan skape den mest effektive formen for havneterminaldrift i Norge.

Westport AS har siden 2010 drevet havneterminalen i Risavika havn utenfor Stavanger, mens Grieg Logistics er en del av Grieg gruppen, som er en global aktør med hovedkontor i Bergen.

- Vi har i lang tid hatt stor tro på ett Vestlandssamarbeid for å styrke sjøtransportens konkurransekraft, for derved å bidra til økte godsstrømmer direkte inn og ut fra Vestlandet. På denne måten vil samarbeidet, gjennom forenkling og digitalisering av logistikken mellom sjø og land, bidra til økt konkurransekraft for næringslivet i de regioner hvor vi vil opererer, sier Ommundsen.

Gjennom samarbeidet er målet å få en komplementær løsning som bidrar til betydelige besparelser for både nåværende og fremtidige kunder, gjennom Westports «Smart Port»-konsept og Griegs styrke innen Supply Chain Management og teknologi.

- Dette vil bidra til økt konkurransekraft for næringslivet i de regioner hvor vi vil opererer, sier Kurt Ommundsen, administrerende direktør i Westport AS.
- Dette vil bidra til økt konkurransekraft for næringslivet i de regioner hvor vi vil opererer, sier Kurt Ommundsen, administrerende direktør i Westport AS.

- Fra Grieg Logistics sin side ser vi på samarbeidet med Westport som en unik mulighet til å utvikle et nytt forretningskonsept som vil øke verdiskapingen for kundene. Vårt konsept vil være en enhetlig og sentralisert løsning hvor standardisering og digitalisering er bærende i konseptet. Jeg er trygg på at vår kompetanse og erfaring samt vår satsning på teknologiske plattformer vil bidra til en bærekraftig løsning for eksisterende og nye kunder. Vi ser virkelig frem til å komme raskt i gang med samarbeidet med Westport og vi har stor tro på at vi i felleskap skal lykkes med å skape den mest attraktive og beste havneterminalløsningen i Norge, sier Michelle Williams, administrerende direktør i Grieg Logistics AS.

Selskapene er i gang med å etablere et felles datterselskap «Grieg - Westport Terminals» som skal forenkle sine kunders logistikkoperasjoner gjennom etablering av optimale arbeidsprosesser som digitaliseres for enklere styring og kontroll. Selskapet vil derved, gjennom sin kjernedrift, havneterminaler langs Norges kyst, fungere både som en logistikkhub og informasjonshub for sine kunder både på sjø, i havn og på landsiden, heter det i en pressemelding fra selskapene.