- Godstrafikken på bane kan tredobles

Dersom Røros- og Solørbanen elektrifiseres, kan godstogkapasiteten Oslo – Trondheim tredobles.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det viser en fersk Civitas-rapport. Nødvendige investeringer er anslått til 3,6 milliarder kr, ifølge rapporten.

Tiltaket vil også gi en stabil jernbaneforbindelse når Dovrebanen er stengt. Dovrebanen har hittil i år vært stengt i ca. 40 dager. Rørosbanen er i dag uten elektrisitet, så bare diesellokomotiver kan kjøre på strekningen. 

Forbruksvaretransporter, deriblant fisk for eksport, kan også overføres til bane dersom banen elektrifiseres.

Kommunikasjonssjef Einar Spurkeland i Schenker AS sier det med denne rapporten er dokumentert at elektrifisering av Rørosbanen er et viktig tiltak for å få godset mellom Oslo og Trondheim tilbake på skinner. Første halvår 2013 måtte Schenker flytte 15 prosent av godsvolumene som skulle gått med bane over på bil som følge av at Dovrebanen var stengt.

- Derfor haster det med å få elektrifisert Rørosbanen, sier Spurkeland.

Det vil også bli mulig å kjøre gods mellom Midt-Norge / Nordland og Sverige og kontinentet over Røros og Kongsvinger. Slik transport blir mer og mer aktuell ettersom store importører etter hvert foretrekker ett sentrallager for hele Skandinavia – lagre som ofte blir lagt til Sverige. En slik kobling mot Sverige vil kunne avhjelpe kapasitetsproblemer som økende godsmengder i Oslo-området vil skape.

En elektrifisering av Røros- og Solørbanen vil også gi grunnlag for en videre utvikling av Innlandet ved at tømmertransportene blir billigere og tømmeravvirkningen derved blir mer konkurransedyktig.

Adm.dir. Gudbrand Kvaal i Norges Skogeierforening sier en må regne med at konkurransen om å få levere massevirke til svenske fabrikker vil øke, blant annet fordi innenlandske transporter i Sverige vil bli mer kostnadseffektive i årene som kommer.

Last ned hele Civita-rapporten her.

 

Powered by Labrador CMS