Havne- og logistikk-veteranens gode liv

Hjem fra de syv hav reiser han langs norskekysten med «Det gode liv» og forteller hvordan norske havner må ruste seg for å møte fremtiden.

Publisert

- Når jeg ser kompetanse-sammensetningene i de norske havnene generelt, oppfatter jeg at det har skjedd en dreining bort fra havnenes kjernevirksomhet, og jeg tror det kan være nyttig for mange havner å se nærmere på denne problemstilling, forteller Roar Bekkelund som nå tilbyr konsulentbistand til norske havner etter jorden rundt-seilasen og sjøeventyret med «Det gode liv».

Bretter opp ermene

På sensommeren i fjor kom logistikk- og havneveteranen tilbake til Norge etter tre år på verdens hav. Nå seiler han opp norskekysten til den russiske grensen og forteller om sjøeventyret, men også om hvordan norske havner bør ruste seg for å møte fremtiden.

- Det koster penger å seile, så nå bretter jeg opp ermene igjen og tilbyr tjenester gjennom mitt enkeltmannsforetak Maritim Facilitator Norway, forteller den tidligere logistikksjefen og havnekapteinen i Borg Havn.

En drøm i oppfyllelse

For fire år siden gikk en gammel drøm i oppfyllelse. Han sa opp jobben og kastet loss for eventyr og reiser jorden rundt med båten «Det gode liv» sammen med samboeren.

– Fortell?

- Utallige havnebesøk i inn- og utland gjennom jorden rundt-seilasen har gitt oss mange inntrykk om næringslivets og norske havners store potensiale og spennende utfordringer. Her har et forsterket og målrettet samarbeid med distriktenes mange havneaktører og industrien store muligheter, sier Bekkelund.

– Og nå vil du gjøre noe med det?

– Ja, jeg tilbyr konsulentbistand for å skape nye idéer og belyse aktivitetspotensialet ved norske havner som har ulike tilnærminger til markedet. Her trengs allianser for organisering og drift innen logistikk-markedet og regionens næringsutvikling. En god strategi og et godt beslutningsgrunnlag kan ofte være avgjørende for å nå målsetningen om å gjøre havne- og skipstrafikken til en foretrukket transportform, sier Bekkelund.

Han tror havnene kan dra nytte av en uavhengig tilleggsressurs, med kompetanse innen strategi, maritime operasjoner, havne-drift og marked, samt erfaring fra blant annet diverse prosesser og større utbygginger.

- Her vil min konsulentbistand være til stor nytte. Det være seg som en tilleggsressurs ved utarbeidelse av strategiske planer, mulighetsstudier, terminal lay-out, havneutvikling og havneoperative temaer.

- På seilasen nordover har du besøkt mange av de sentrale havnene. Hvilke inntrykk sitter igjen?

– Jeg ser med interesse på deres forskjellige tilnærminger til markedet. Revidering av strategiske planer og utarbeidelse av mulighetsstudier kunne være områder der min kompetanse kan nyttiggjøres. Ved godt og konstruktivt samspill mellom nåværende og framtidige aktører, samt internressurser, vil kvaliteten på markeds- og havneoperative vurderinger optimaliseres.

Lang fartstid

Roar Bekkelund har lang fartstid. Han har gått gradene fra dekksgutt til skipper, har maritim utdannelse og ti års erfaring fra utenriksfart.

Han arbeidet nærmere 20 år i Vadsø Havnevesen og Oslo Havn i ulike roller fra havnebetjent til ledende roller som distriktssjef for Sydhavna og med tilknytning til mange utfordrende prosjekter som effektivisering av Ormsund terminalen.

Bekkelund ledet også for-prosjektet for ny containerhavn på Sjursøya, delansvar for iverksetting av ISPS og ansvarlig for implementering av Havnesikkerhets-direktivet i Oslo Havn.

Ettertraktet

Han har i tillegg vært engasjert i spennende logistikk- og forskingsprosjekter hvor ny teknologi er hentet inn fra utlandet og implementert i norsk havnedrift. Han var leder av Norsk Havneforenings faggruppe for havnesikring (KG ISPS 2006-2011) og har ofte hatt gleden av å bli invitert som foredragsholder, både i inn- og utland.

- I årenes løp har det skjedd store endringer i norske havner, det være seg utrustning, kompetanse og fokusområder. Fra å være mer eller mindre forankret i seg selv, tar dagens havner mer hensyn til kundenes nåværende og fremtidige behov. Denne fokusendringen med ikke minst evnen til gjennomføring av bedriftsøkonomiske tiltak er avgjørende om de skal være et konkurransedyktig alternativ til andre transportformer, sier Roar Bekkelund.