Lastebileierne på krigsstien

NLF krever at samferdselsministeren innkaller til hastemøte.

Publisert Sist oppdatert

Adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sender i dag et brev til samferdselsminister Marit Arnstad med oppfordring om snarest å innkalle partene i transportnæringen.

Prekært

Lastebilgeneralen understreker at kabotasje-situasjonen er prekær og at tiltak må settes i verk snarest.

Finland, Danmark og Nederland har satt i gang konkrete tiltak for å gjøre noe med kabotasjeproblematikken. EU-kommisjonen har utsatt ytterligere liberalisering av regelverket. Forbundssstyret i NLF påpeker at kabotasjekjøring er et stort problem, ikke bare i Norge, men i hele Europa.

Piratvirksomhet

- Utenlandske useriøse transportører kjører ulovlig og bedriver piratvirksomhet på andre lands territorium. Mange lands nasjonale godstransportnæringer sliter pga. ulike konkurransevilkår, sier Mo.

Forstår alvoret

I forrige uke la Danmarks transportminister frem en pakke med tiltak for å redusere de negative virkningene av kabotasje. Det inkluderer en innstramning av regelverket, økning i bøtenivået, samt ekstra innsats rettet mot sosial dumping.

– EU-kommisjonen har også forstått alvoret. Det viser kommisjonens nylige utsettelse av ytterligere liberalisering av kabotasjereglene. Nå må også den norske regjeringen forstå alvoret og ta ansvar, sier en oppgitt Geir A. Mo.