"Godsgeneral" i Jernbaneverket, Roger Kormeseth, får nå lønn for strevet. Foto: Per Dagfinn Wolden
"Godsgeneral" i Jernbaneverket, Roger Kormeseth, får nå lønn for strevet. Foto: Per Dagfinn Wolden

Godspakke gir nye dimensjoner

- Dette åpner rett og slett helt nye dimensjoner for godstransporten.

Publisert

Godspakke Innlandet tilgodeses med 6,5 milliarder kroner i NTP 2018-2029.

– Dette gir et nettverk med store muligheter, sier Roger Kormeseth.

Han har siden august 2015 vært engasjert som "godsgeneral" i Jernbaneverket med ansvar for å utvikle en ny godsstrategi for jernbanen og for å få mer gods over på bane.

Han har som spesialrådgiver hatt en sentral rolle for en helhetlig godspakke for Innlandet.

Oppdraget løper fram til sommeren. Kormeseth vil da tiltre stillingen som rådgiver i Flowchange.

Godspakke Innlandet er utarbeidet av Norsk Skogeierforbund som et innspill til Nasjonal transportplan 2018-29.

- Det næringen trenger

Tidligere statssekretær i Samferdselsdepartementet Erik Lahnstein som i dag er adm. direktør i Norges Skogeierforbund sier til Østlendingen at denne godspakken er akkurat hva næringen trenger.

– Satsingen blir også viktig for andre landsdeler som trenger ny transportkorridor ut av landet. Tenk på hva dette vil bety for Nordvestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Dette er ikke bare viktig for tømmertransporten, for dette kan også bli en helt ny transportkorridor for fiskeeksporten til kontinentet. Dette åpner rett og slett helt nye dimensjoner for godstransporten, sier Lahnstein som understreker at en kostnadseffektiv logistikk betyr svært mye for næringen.

Godspakken innebærer blant annet elektrifisering av jernbanstrekningen Hamar-Elverum-Kongsvinger. Videre skal det bygges nye krysningsspor både på Dovrebanen og på Rørosbanen, og det skal etableres en ny tømmerterminal på Rudshøgda.

Laks via Kongsvinger

Det er også et sterkt ønske fra næringslivet i Nordland til å få transportere varene sine på jernbane via Kongsvinger til Sverige.

– En ny og effektiv rute for transport til Sverige og kontinentet betyr store innsparinger også for sjømatnæringen. Den foreslåtte løsningen vil gjøre at man slipper å kjøre alle tog innom Oslo/Alnabru og unngår den tette trafikken der. Med en godskorridor fra Nordland via Kongsvinger til Hallsberg (jernbaneknutepunkt nær Örebro) får vi fram godset på under 20 timer. Da vil store mengder sjømat som i dag går på trailer overføres til jernbane, sier Arve Ulriksen, adm. direktør i Mo Industripark og styreleder i NHO Nordland.

Geir Berg, rådgiver i Flowchange har analysert de økonomiske virkningene av godspakken. Rapporten viser at transport med jernbane er eneste konkurransedyktige alternativ når avstanden blir over 200 km. Ifølge Berg er Kongsvinger et kommende nasjonalt knutepunkt for massevirke og tunge, volumkrevende varer.