dm. dir. i Standard Norge, Jacob Mehus, er fornøyd med at resten av Europa vil bruke den kunnskapen norsk sjømatindustri har utviklet når det gjelder merking- og sporbarhetsprosesser
dm. dir. i Standard Norge, Jacob Mehus, er fornøyd med at resten av Europa vil bruke den kunnskapen norsk sjømatindustri har utviklet når det gjelder merking- og sporbarhetsprosesser

Fisken skal spores på norsk vis

Fra 2018 innfører 34 europeiske land den norske standarden for merking av sjømatprodukter.

Publisert

- Å etablere standardiserte merkings- og sporbarhetsprosesser i Europa vil redusere tiden og ressursene som kreves for å oppfylle juridiske forpliktelser, redusere driftskostnadene og møte økende krav fra kundene og forbrukerne, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Sentrale aktører i sjømatindustrien har funnet ut at logistikk og driftskostnader i dag står for opptil 15 prosent av verdien på sjømatprodukter, ifølge tall fra Innovasjon Norge.

Derfor skal en ny standard for merking av distribusjonsenheter og paller i handel med sjømatprodukter på vei innføres fra 2018. Standarden ble først utviklet som Norsk Standard i 2014.

Tirsdag 25. april ble standarden presentert under den internasjonale messen Seafood Expo i Brüssel.

Standarden vil spesifisere minimumskravene til merking av distribusjonsenheter og paller og angi hva slags informasjon som må inkluderes i etikettene, for å sikre at den er korrekt og tilgjengelig i hele verdikjeden. I tillegg til høyere leveransekvalitet, økt effektivitet, bedre sporbarhet og forbedret mattrygghet, vil bruken av standarden blant annet bidra til at man overholder nasjonale og europeiske regelverk, heter det i en pressemelding fra Standard Norge.

Eksempel på hvordan en merking vil se ut etter standarden.
Eksempel på hvordan en merking vil se ut etter standarden.