På grensen til enighet

Speditørenes Erling Sæther og lastebilgeneral Geir A. Mo er enig om mangt. Men det er fortsatt sprikende uenighet på sentrale punkter.

Publisert Sist oppdatert

Vi møtte dem nylig under grensesprengende samtaler på Svinesund.

Adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) mener det er et for stort sprik mellom NLF og speditørene til at det kan etableres en konstruktiv dialog.

På norske hjul

– Vi vil ha en norsk transportbransje, mens NHO Logistikk og Transport ønsker fritt fram for internasjonale aktører, sier Mo som frykter at kabotasje-utviklingen tar knekken på norsk lastebilnæring. NHOs forslag om å tillate inntil 50 dagers fri kabotasje vil i praksis bety det samme som å legge ned norsk transportnæring. Jeg hører de sier at det er norske vilkår som skal gjelde, men det er etter vår oppfatning ikke realistisk i det hele tatt. Det er kun for å «sukre pillen». Hvem skal i såfall kontrollere det? Myndighetene i Bulgaria?  NHO vil jo at ansvaret for dette skal legges på sjåføren og på transportør, og ikke på transportkjøper og vareeier. Det vil derfor være umulig for NLF å slutte seg til noe slik, rett og slett fordi konsekvensene blir så dramatiske for næringen, sier Mo.

Enkel tilnærming

- Etter min mening er ikke spriket stort og tilnærming er enkelt. Vi uttalte oss i et høringsbrev til Samferdselsdepartementet om 50 dagers fri kabotasje. Der svarte vi at hvis et slikt regime innføres, må det skje ved at utenlandske sjåfører får norsk lønnsnivå. Om norsk lønnsnivå ikke er aktuelt, vil vi fraråde friere kabotasjeregler enn de nåværende. Her mener vi at vi bidrar til like konkurransevilkår og av hensyn til norske og utenlandske sjåfører, ikke det motsatte, sier næringspolitisk direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport og fortsetter:

- Jeg opplever at det i denne debatten er kun to enkeltspørsmål vi er uenige om; en detalj om definisjonen av kabotasje, samt spørsmålet om ansvarliggjøring av oppdragsgiver ved lovbrudd fra transportørs/sjåførs side. Til det siste har vi gode lovbestemmelser i dag. Hvis våre medlemsbedrifter bevisst har bidratt til overtredelse av regler, er vi medskyldige etter straffeloven så sant lovbruddet er objektivt og skylden er subjektiv.

Sæther poengterer også at norsk transportnæring er internasjonalt for lengst. Han viser blant annet til at over halvparten av transportkontraktene over én million kroner inngås i utlandet av søsterselskaper til NHO Logistikk og Transports medlemsbedifter.

– Vi kjemper derfor daglig med priser og store utfordringer, forteller Sæther, og føyer til at medlemsbedriftene sysselsetter 9000 norske biler daglig. Han mener en påstand om norsk transportbransjes snarlige død er urimelig.

Under press

91% av Svinesund-passeringene er utenlandske kjøretøy, ifølge en NLF-undersøkelse i juni. Mo mener at undersøkelsen bekrefter at norsk internasjonal transport er under sterkt press.

I ett døgn ble 23.667 kjøretøy registrert ved 20 tellepunkter. Av disse var 8441 utenlandske, en utenlandsandel på 36%.

Nå vil Mo og NLF bruke valgkampen til å få løftet frem saker som er viktige for lastebilnæringen, samtidig som han undertreker at tellingen fra juni kun var et øyeblikksbilde. I perioder vil situasjonen være både verre og bedre enn det den undersøkelsen viste.

Vi kommer tilbake med en omfattende reportasje fra Svinesund i neste utgave av Moderne Transport.