25,25: Det åpner seg stadig flere muligheter for modulvogntog i Norge.

Endelig løsner det for modulvogntog

ERLING SÆTHER: Etter femten år med lobbying ser det endelig ut til å løsne med 25,25 meters vogntog i Norge.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Samferdselsministeren vil åpne tømmervogntognettet for modulvogntog. I så fall omfatter det hele riksvegnettet og 40 prosent av fylkesvegnettet!

Erling Sæther, Flowchange.

Om artikkelserien:

ERLING SÆTHER: er en nestor i norsk
transport- og logistikkbransjen. I fjor gikk
han av som næringspolitisk direktør i NHO, og har sammen med Hans Kristian Haram, Roger Kormeseth og Geir Berg startet selskapet Flowchange.
Sæther tar i hver utgave av Moderne Transport opp et aktuelt tema og belyse det fra sitt ståsted.

Du finner artiklene til Sæther her.

I motvind

Vi startet med lobbyingen i 2003 i Schenker. Da sa vi at slike vogntog kunne virke bra på miljøet særlig når vi kombinerer det med høyinnblandet biodiesel. Den gangen het det B30. Vi hadde ikke HVO100 på den tiden.

Et modulvogntog sparer miljøet med 25 prosent mindre utslipp pr tonn. B30 ville spare utslippene med ytterligere 20 prosent.

Men vi møtte mye motstand. Trygg Trafikk, NLF, TØI og store deler av Stortinget var skeptiske og begrunnelsen var hensynet til trafikksikkerhet og til jernbanen. Lastebileierne var nok i realiteten også skeptiske fordi fraktprisen pr tonn ville bli redusert når en kan laste 25 prosent mer last.

 

Etter hvert kjempet vi vi fram et rutenett på Østlandet. Da Dovrebanen hadde pusteproblemer for fem år siden søkte NHO LT om at E6 og Rv3 til Trondheim skulle åpnes så lenge banen ikke fungerte. Dette er nå blitt en permanent åpning.

Deler på æren

OMFATTENDE: Om det blir gjennomslag vil modulvogntognette bli landsomfattende på hele riksvegnettet og deler av fylkesvegnettet.Det vil gjelde på vegnettet som vises på kartene og enda flere. Illustrasjonene er hentet fra kartdatabasen på vegvesen.no og viser deler av tømmervogntognette som gjelder for 24 meter lange tømmerbiler.

NLF kom likevel raskt på banen med et annet standpunkt og har nå en stor del av æren for gjennomslaget.

Ikke bare NLF har gjort en god jobb. NHO Logistikk og Transport (NHO LT) er vel den organisasjonen som har jobbet lengst med saken. Sammen med NLF fikk de for noen år siden departementet til å instruere vegdirektoratet til å lage nye regler som skulle gi et gjennomslag. Det ble laget et sett av kriterier som måtte oppfylles for å få tillatelse på enkeltstrekninger. Dette viste seg å bli enda et hinder. Da NHO LT og senere Tine søkte om et mer omfattende modulvogntog-nett, ble det stort sett avslag på nesten alle strekninger etter halvannet års behandlingstid. Det ble en flopp uten realiteter.

Men nå i september kom gjennomslaget og det er TINE og NHO Mat og Drikke som har stått i front den siste perioden.

Den største æren har likevel Skogeierforbundet med sin dyktige Lars Skjølaas som i siste periode under Stoltenberg-regjeringen fikk gjennomslag for det såkalte tømmervogntognettet som åpnet for 24 meters lengder.

Det var i perioden med den såkalte krisen i skognæringen og Marit Arnstad var samferdselsminister en kort periode. Hun instruerte vegdirektoratet til å åpne flere veger for lange vogntog. Det er nok det eneste positive vi kan huske fra hennes tid i den statsrådstolen.

Powered by Labrador CMS