Einride har koblet opp nye kunder til sitt europeiske elektriske lastebilnettverk.

Einride sikter mot stjernene - leverer til Mars

Mars-konsernet har inngått et samarbeid med den svenske selskapet Einride om leveranse av 300 el-lastebiler i Europa.

Publisert
Mars mottok forrige uke de to første eActros-trekkvognene som inngår i Einrides plattfromtjeneste og totalløsning for overgang til elektrisk veitransport. Ved Mars' Petcare-avdeling er det etablert egne Einride Smartchargers.

Svenske Einride skapte mye blest da de for noen år siden introduserte konseptet med den futuristiske lastebilmodellen T-Pod (selskapet ble etablert i 2016, den første testen på offentlig vei ble gjort i 2019). Ettersom T-Pod skulle kjøres autonomt var til og med førerhytta skrotet. 

Det er å ta i å si at det har "tatt av" for denne modellen. Det er kun noen få T-Pod'er som er operative worldwide. Å satse utelukkende på en teknologi som har regulatoriske snubletråder i fleng og et umodent marked, har gjort at Einride har utviklet forretningsmodeller også i andre retninger enn kun innen utvikling av autonome kjøretøy. 

"Pakkeløsning" for overgang til elektrisk veitransport

Svenskene har fått andre ben å stå på, og har spesialisert seg på å bli et bindeledd mellom vareeiere og en overgang til et grønt skifte gjennom å tilby et økosystem av elektrisk infrastruktur som er "drevet av digital intelligens" og som er klargjort for autonom transport i fremtiden (les: når markedet er modent/regulatoriske hindringer er ryddet av veien). Lastebilene som tilbys via Einride er produsert av andre. De har blant annet inngått et strategisk samarbeid med Mercedes-Benz og Scania. 

Det Einride tilfører av merverdi knyttet til den komplette "pakkeløsningen" for elektrisk veitransport, hovedsakelig utrulling av ladeinfrastruktur og flåtetjenesten, den digitale plattformen de kaller Saga

Cirka 500 milliarder kroner i årsomsetning

Tidligere er det kjent at blant annet PostNord har inngått en større avtale med Einride. Den svensk-danske logistikkgiganten blir likevel for juniorer å regne sammenlignet med Mars-konsernet. For der PostNord har et stort fotavtrykk i Skandinavia, er Mars en aktør som setter dype miljøfotavtrykk også globalt. 

Mars forbindes av mange kanskje mest av alt med sjokoladen med samme navn, men i produktporteføljen til konsernet finner man også sjokoladeprodukter som Snickers, M&Ms og dyrefôr under velkjente merkevarer som Whiskas, Pedigree og Royal Canin. For å nevne noe.  Forrige regnskapsår hadde konsernet en omsetning på 47 milliarder dollar, over 500 milliarder kroner, og som alle store globale selskaper som etterlater seg dype miljøfotavtrykk er de opptatt av å "lette på trykket".

Det er i denne sammenheng vi må lese nyhetsmeldingen om at konsernet har inngått et strategisk partnerskap med svenske Einride, som en del av konsernets innsats for å redusere sine CO2-utslipp ved hjelp av å skifte ut 300 av den dieseldrevne flåten med el-lastebiler. som skal inngå i det europeiske distribusjonsnettverket. 

Ifølge meldingen ventes investeringen å redusere CO2-utslippet med cirka. 20.000 tonn innen 2030, noe som tilsvarer omtrent 10 prosent av Mars' totale utslipp fra veitransport i Europa. 

To eActros levert forrige uke

Forrige uke ble den første leveransen gjennomført, da to elektriske trekkvogner av typen eActros 300 ble overlevert. Disse var fullt integrerte med mobilitetsplattformen Einride Saga og Einrides ladeinfrastruktur, og er satt i drift for innenrikstransport i Tyskland, på den 90 km lange strekningen mellom Petcare-fabrikken i Verden til konsernets distribusjonssenter i Minden.

Etter oppstarten i Tyskland vil det globale strategiske partnerskapet utvide seg rundt om i Europa, med ruter planlagt i Storbritannia og Nederland senere i 2024. De fullt elektriske transportene skal ifølge meldingen også bli supplert med en autonom pilot i 2025.

Make it or bust?

Einride har vært en spennende aktør å følge de siste årene. Som for så mange andre oppstartselskaper, er det vanskelig å spå hvordan Einrides fremtid vil bli. 

Noen spår at det kan bli et nytt Spotify eller Klarna, som med innovasjon og nye forretningsmodeller har bidratt til å innta dominerende markedsposisjoner globalt innen sine felt innen henholdsvis musikkstreaming/podcasting og betalingsfordmidling/finanstjenester. 

"Enhjørning"

Definisjonen på et selskap som har en verdivurdering på over en milliard dollar

Andre vil peke på at ethvert oppstartselskap, samme hvor lovende det fremstår, har en begrenset "rullebane" (det vil si tiden der man lever på investorers nåde og kapital") før røde tall i regnskapet må snus til overskudd for eierne. 

2023 var riktignok en opptur, der selskapet oppnådd status som "enhjørning". Men denne posisjonen må også forsvares samtidig som selskapet etter hvert må gå i pluss. Regnskapstallene for 2022 (2023 er ikke offentliggjort) viste et underskuddet på cirka en milliard svenske kroner før skatt. Og det ligger mange tunge investeringer foran selskapet, blant annet knyttet til utrulling av ladeinfrastruktur. Mye vil derfor avhenge av at Einride klarer å levere verdi for store flåtekunder som Mars, PostNord, Maersk og General Electric. 

Powered by Labrador CMS