Moss Innlandshavn mister en del av arealet sitt nå når Europris-lageret skal utvides.

Går så det suser – må vike

Naboen Europris vokser raskt. Det gjør at innlandshavna til Moss Havn mister arealer. – Men det er en gledelig nyhet, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Innlandshavna eid av Moss Havn, går så det suser. Nærmeste nabo Europris vokser så ekstremt raskt, at de nå må bygge ut både i høyden og bredden. Dét medfører at Moss Havn mister over halvparten av de totalt 45 dekar pr. dags dato disponerer til innlandshavna.

– Faktisk var det en gledelig nyhet å få, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby – og forklarer hvorfor.

– At Europris utvider, betyr mer aktivitet i det lokale næringslivet, flere arbeidsplasser i Moss og større volum over Moss Havns kaier, forklarer havnesjefen til Moderne Transport.

Lavprisgiganten

I år er det 30 år siden Europris ble startet. Er det noe som etter hvert har blitt ett av kjennetegnene for bedriften, er at lavprisgrossisten vokser seg ekstremt fort ut av sine lagerlokaler. I Fredrikstad hadde grossisten for 15 år siden et stort antall lagre spredt rundt om, hvilket var lite effektivt og formålstjenlig. De bygget derfor et sentrallager nær Borg Havn på Øra – et bygg som etter sigende den gang var landets største.

Få år etter var det klart at Europris så seg om etter nytt areal. Valget falt på å bygge nytt sentrallager på Vanem i Moss. Området ligger på grensen mot Våler kommune, fire kilometer unna havnebassenget og 800 meter unna E6. Perfekt for Europris som trenger tilknytning til både sjøtransport og landtransport.

Dette ble et gigantisk logistikkbygg – med tradisjonelt lager på 45.000 m², et helautomatisert høytlager på 10.000 m², samt 3.000 m² til kontorer og servicearealer.

Men – heller ikke dette sentrallageret viste seg å være stort nok for stadig hurtigvoksende Europris. Nå skal et nytt lager på 21.000 m² bygges på samme sted, i tillegg til påbygging av det eksisterende høytlageret.

Har hatt mange utfordringer

Havnesjef Øystein Høsteland Sundby ser de positive sidene ved at Innlandshavna nå mister areal som følge av Europris-utbyggingen. Her fra 2016 da innlandshavna var under etablering.

I forbindelse med bygging av ny jernbanetrasé og stasjon gjennom Moss, beslagla Bane Nor hele 25 mål av Moss havn. Havna kjøpte i 2017 20 dekar areal av Moss Næringspark, for å etablere en innlandshavn, eller dry-port. Hvilket ikke er vanlig her til lands, men slett ikke uvanlig utenfor Norge. Det er ingen overdrivelse å si at havneadministrasjonen og havnestyret har hatt store utfordringer, som de har taklet ved nytenking og gjennomføringsevne.

Innlandshavna ble offisielt åpnet av daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i april 2018. Moss Havn inngikk også en ti års leieavtale med Europris for ytterligere et 25 dekar store område, som ligger mellom innlandshavna og Europris sitt sentrallager.

Begge områdene som Moss Havn har på Vanem, har vært leid og videreleid til Greencarrier, som er operatør på Moss havn.

Business as usual

Det eide arealet, pluss 10 dekar av det leide, ble steinlagt av havna. Planen var også å bygge et lager på den eide grunnen. Dét bestemte de seg siden for ikke å gjøre, og i dag viser det seg at det var en klok beslutning. Kun tre år etter at leiekontrakten ble undertegnet, mister havna de leide området. Dette fordi arealet trengs til den nye storstilte Europris-utbyggingen.

Innlandshavn-operatør Greencarrier flytter inn i halvparten av et stort nybygd lager hos Moss Næringspark 1. februar. Der vil de ha 11.500 kvadratmeter i tillegg til den 20 dekar store innlandshavna som Moss Havn KF eier.

Innlandshavn nr. 2?

Havnesjef Øystein Høsteland Sundby tar utfordringene uten å få høy puls.

– Hvis innlandshavna blir full …?

– Dét betyr i så fall at konseptet er bra, slår han fast.

Da Reidar Hansen var havnesjef, jobbet havna med ideen å etablere en innlandshavn i Vestby med togpendel til havneterminal. Den gang ble det ikke noe av. I Moss Havns økonomiplan for neste fireårsperiode nevnes et mulig investeringsbehov i 2025: «For å videreutvikle en kompakt byhavn og utarbeide grunnlag for fremtidig driftsmodell for Moss Havn, vil det bli vurdert behov for innlandshavn i Vestby».

– Vestby er landets største lager- og logistikkområde og viktig for Mosseregionen. Her er mange vareeiere og transportører som bruker Moss havn, lokalisert. Det er derfor helt naturlig for oss å se i den retningen, om det viser seg at vi vil ha behov for mer innlandshavn-areal. Dette vil vi i så fall gjøre sammen med kunder og aktører på Vestby. Dessuten – en av grunnplankene i konseptet innlandshavn er å være nær vareeier, forteller Øystein Høsteland Sundby.

På bane – eller ei

Arealene nærmest Europris-lageret går nå tapt for Moss Havn.

– Kan det bli togpendel nå også?

– I mars 2020 ble KVU for Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet ferdigstilt. Den utredet mange alternativer. Et alternativ med terminal i Vestby, gir rom for størst vekst for gods på bane. Da er Moss havn kun et havnespor unna. Våre planer har dette inkludert, men det er jernbanesektoren i landet som bygger jernbane. De må i så fall komme på banen her – bokstavelig talt, svarer havnesjefen – og legger til at en innlandshavn i Vestby kan etableres både med og uten togpendel.

– Gjøres det andre avbøtende tiltak slik at dere har nok areal under volumtopper – eller er Greencarriers ekstra lagerareal nok?

– Våre studier viser at vi har nok kapasitet til å håndtere også volumtopper de kommende årene, så det er egentlig ikke en problemstilling. Greencarriers nye lager vil styrke deres virksomhet i Moss, og også styrke innlandshavna og bruken av den, svarer havnesjefen i Moss.

– Hvordan opplever havneadministrasjonen de stadige utfordringene?

– Å utvikle havna med de rammene vi gjør, er utfordrende. Men – hele teamet i Moss Havn synes utfordringer er ordentlig morsomt. Vi har fått på plass flere innovative løsninger de siste årene, og nå i 2022 åpnes dronehavn i Moss. Det blir spennende. I årene fremover kommer det også til å skje flere andre nye ting i Moss havn. Det er bare å følge med, sier en humrende havnesjef Øystein Høsteland Sundby.

Powered by Labrador CMS